Emmeline Pankhurst en de suffragettebeweging

Emmeline Goulden Pankhurst, geboren op 15 juli 1858, richtte de Women’s Social and Political Union (WSPU) op in 1903. De WSPU streed voor vrouwenstemrecht in Engeland en ging soms over tot militante acties, zoals brandstichting. Pankhurst kwam zelf meerdere keren in de gevangenis terecht en ging daar in hongerstaking. Ze staat bekend als een van de meest radicale feministen van de Eerste Feministische golf.

Emmeline Pankhurst werd geboren in Manchester als de dochter van Robert Goulden en Sophia Crane. Ze kwam voort uit een familie met radicale politieke visies. Haar vader nam deel aan campagnes tegen slavernij en haar moeder was een fanatieke feminist. Pankhurst werd al vroeg door haar moeder meegenomen naar bijeenkomsten voor vrouwenstemrecht. Haar ouders stuurde haar in 1873 naar Parijs om te studeren aan de École Normale Supérieure, een van de meest prestigieuze onderwijsinstellingen van Frankrijk. Na het behalen van haar diploma keerde ze terug naar Manchester waar ze de advocaat en socialist Richard Marsden Pankhurst (1834-1898) leerde kennen. Haar toekomstige echtgenoot was, net als zij, een sterk medestander van de strijd voor stemrecht voor vrouwen en hij stimuleerde en steunde haar politieke activiteiten.

Eerste Feministische golf

In 1879 kwamen in Engeland verscheidene lokale initiatieven bijeen die zich inzetten voor vrouwenstemrecht en samen de National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS) vormden. De NUWSS werd geleid door Millicent Fawcett en vocht voor een reeks feministische eisen, zoals: stemrecht (suffrage) en gelijk loon. In 1889 werd de Women’s Franchise Leage (WLF) opgericht, met Emmeline Pankhurst als een van de meest prominente leden. De WFL werd opgericht, omdat de suffragettes getrouwde vrouwen niet meenamen in hun strijd voor stemrecht. De WLF sprong hierop in en had als doel stemrecht te bemachtigen voor vrouwen in lokale verkiezingen.

Vrouwenstemrecht

In 1894 werd Pankhurst een Poor Law Guardian, een functie waarmee ze erop moest toezien dat de armenwet van 1834 werd nageleefd. Door deze functie bezocht ze regelmatig armenhuizen en raakte ze begaan met de erbarmelijke omstandigheden van vrouwen. Deze ervaring sterkte haar in haar geloof dat de enige oplossing voor de positie van vrouwen te vinden was in vrouwenstemrecht.

Women’s Social and Political Union (WSPU)

Veranderingen op het gebied van vrouwenstemrecht waren echter nog vebrr te zoeken. Pankhurst raakte gedesillusioneerd en gefrustreerd door de National Union of Women’s Suffrage Societies, omdat ze volgens haar te weinig bereikten. Om deze reden richtte ze in 1903, samen met haar dochters Christabel, Sylvia en Adela, de Women’s Social and Political Union (WSPU) op met als enige agendapunt vrouwenstemrecht.

Militante acties van de WSPU

Met de WSPU hield Emmeline Pankhurst openbare bijeenkomsten in Londen en leidde ze protestmarsen naar het Lagerhuis. Een gebrek aan verandering in de wetgeving leidde ertoe dat de WSPU steeds militanter werd. Zo braken ze ramen en staken leegstaande panden in brand. Ook verstoorden de WSPU- leden politieke vergaderingen en ketenden ze zich vast aan hekken. De radicale acties kregen veel aandacht van de Britse media.

Suffragettes in de gevangenis

 In 1905 werden haar dochter Christabel Pankhurst en Annie Kenney gearresteerd voor het verstoren van een politieke bijeenkomst, waarbij de Britse minister Sir Edward Grey een toespraak hield. De twee vrouwen  werden vervolgens veroordeeld voor de mishandeling van de politieagent die hen op wilde pakken en kregen een boete opgelegd. Toen zij deze weigerden te betalen, moesten ze de gevangenis in. De publiciteit van de gevangenisstraf zorgde voor een toename in steun voor de WSPU. Christabel Pankhurst en Annie Kenney waren de eersten van ongeveer 1800 suffragettes die een gevangenisstraf opgelegd kregen voor bijvoorbeeld vernieling, mishandeling, ordeverstoring en zelfs bomaanslagen.

Cat and Mouse Act

Pankhurst opgepakt in mei 1914 Emmeline Pankhurst wordt gearresteerd in mei 1914 (Bron: Wikimedia Commons)

Zelf werd Emmeline Pankhurst in de periode tussen 1908 en 1912 zes keer gearresteerd voor onder meer de beraming van een bomaanslag op het huis van de toekomstige minister-president David Lloyd George. Daar ging ze net als vele andere WSPU-leden in hongerstaking en dit bleek een effectief middel. Dit resulteerde in gewelddadige dwangvoeding en na een golf van hongerstakingen in 1913 tot de Cat and Mouse Act. Deze wet hield in dat de gearresteerde vrouwen werden vrijgelaten zodat zij weer gezond konden worden, om vervolgens weer te worden opgepakt.

De Eerste Wereldoorlog

De uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in 1914 maakte een einde aan de militante acties van de WSPU. De gearresteerde suffragettes werden vrijgelaten, als zij zich in dienst stelden van de oorlogsinspanning. Na financiële steun van de regering organiseerde de WSPU demonstraties om vrouwen te mobiliseren voor het arbeidsproces. De WSPU en Pankhurst zagen dit als een positieve ontwikkeling, omdat vrouwen konden tonen dat ze net zo geschikt waren om werk te doen dat voorheen door mannen gedaan werd. Het motto werd: ‘Mannen vechten, vrouwen werken’.

Invoering stemrecht voor mannen en vrouwen

Met de invoering van de Representation of the People Act in 1918 kregen vrouwen vanaf dertigjarige leeftijd stemrecht, een grote overwinning voor Pankhurst. De grote bijdrage van de vrouwen aan de oorlogsinspanning en de angst voor een terugkeer van het geweld van de suffragettes zijn hiervoor belangrijke oorzaken. Vlak voor haar overlijden op 14 juni 1928 werd stemrecht voor mannen en vrouwen geheel gelijkgesteld.

Afbeelding:

Emmeline Pankhurst being arrested at King's Gate in May 1914

 

 

<h3>Bronnen</h3>
<p> </p>
<p>-          Cathia Jenainati en Judy Groves, <i>Introducing Feminism </i>(Londen 2010)</p>
<p>-          Historylearningsite, <a href="http://www.historylearningsite.co.uk/suffragettes.htm" target="_blank">The Suffragettes</a> </p>
<p>-          Absolute facts,<a href="http://www.absolutefacts.nl/vrouwen/data/pankhurstemmeline.htm" target="_blank"> Emmeline Pankhurst (1858-1928) Biografie </a></p>
<p>-          Spartacus Schoolnet,<a href="http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WpankhurstE.htm" target="_blank"> Emmeline Pankhurst </a></p>
<p> </p>
<h3>Leestip</h3>
<p> </p>
<p><!-- Educatheek.nl product widget voor isgeschiedenis.nl--></p>
<style>
<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/
<!--
.ellement { width: 165px; float: left; margin: 5px; } .widgetlink { color: #000; font-family: Verdana; } .widgetprice { font-weight: bold; font-family: Verdana; color: #FF7F00; } .innerwidget { float: left; margin: 0 0 0 10px; width: 85px; } a.widgetlink { font-size: 11px; font-family: verdana } p.widgetprice { font-size: 11px; font-family: verdana }
-->
/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]]]><![CDATA[><![CDATA[>*/

/*--><!]]]]><![CDATA[>*/

/*--><!]]>*/
</style><div id="widgetPreview" style="border: 1px solid #cccccc; padding: 10px; width: 252px; background-color: #ffffff; z-index: 99;">
<div id="widgetPreviewContainer">
<div class="ellement"><a title="Aletta Jacobs 1854-1929 (ebook)" href="http://www.educatheek.nl/Aletta-Jacobs-1854-1929-(ebook)_216999.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank"><img alt="Aletta Jacobs 1854-1929 (ebook)" src="http://www.educatheek.nl/phpshop/shop_image/product/cb/9789460030321.jpg... align="left" border="0" /></a>
<div class="innerwidget"><a class="widgetlink" title="Aletta Jacobs 1854-1929 (ebook)" href="http://www.educatheek.nl/Aletta-Jacobs-1854-1929-(ebook)_216999.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank">Aletta Jacobs 1854-1929 (ebook)</a>
<p class="widgetprice">€ 29.95</p>
<p><a href="http://www.educatheek.nl/Aletta-Jacobs-1854-1929-(ebook)_216999.html/&amp;pref=1e2f312e800" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6968" alt="" src="http://www.isgeschiedenis.nl/wp-content/uploads/2012/02/isg-button4-150x... width="150" height="37" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear: both;"> </div>
</div>
<p><!-- end of Educatheek.nl widget --></p>

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.