Geen afbeelding beschikbaar

Engelse troonopvolger mag straks trouwen met katholiek

Al sinds de 16e eeuw verliest een lid van het Engelse koningshuis zijn/haar rechten op de troon wanneer hij/zij met een katholiek trouwt. De Britse Premier Cameron vindt dit een 'historische anomalie' en wil de regel afschaffen. De wet komt voort uit het conflict dat koning Hendrik VII (1491-1547) had met de paus, en dat leidde tot de stichting van de Anglicaanse Kerk.

 

Hendrik VIII was een koning uit het huis Tudor. Van 1509 tot 1547 regeerde hij over Engeland. Hendrik's doel was om van Engeland een grote mogendheid te maken, die staten als Frankrijk en Spanje naar de kroon kon steken. Met deze landen kwam hij dan ook regelmatig in conflict. Maar Hendrik is wellicht het bekendst geworden door zijn huwelijken. Hij trouwde maar liefst zes keer. Twee van zijn echtgenotes liet hij onthoofden.

Paus weigert huwelijk nietig te verklaren

Het conflict met de paus, en de daaruit volgende afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk, en de stichting van de Church of England, kwam rechtstreeks voort uit de problemen die hij in zijn huwelijksleven had. Zijn vrouw, Catharina van Aragon (1485-1536) had hem zes kinderen geschonken, waarvan er maar één in leven was gebleven, en dat was een dochter. Hendrik wenste een zoon. Bovendien was de vorst een 'levenslustig' persoon met vele affaires. In 1525 ontmoette hij Anna Boleyn (1507-1536), die hofdame was van Catharina. Ze kregen een affaire en uiteindelijk wilde Hendrik met Anna trouwen. Scheiden was echter geen optie, en dus probeerde Hendrik jarenlang om paus Clemens VII (1478-1534) zover te krijgen dat deze het huwelijk nietig zou verklaren, op grond van het feit dat Catharina de weduwe was van Hendrik's broer.

Clemens zat in een spagaat, want er speelden allerlei dynastieke en geloofsbelangen mee. Nietigverklaring zou hem in de problemen brengen met Spanje. Maar Hendrik dreigde met afsplitsing, en dat zou de protestanten weer in de kaart spelen. Uiteindelijk weigerde Clemens het huwelijk nietig te verklaren. Als gevolg daarvan voerde Hendrik zijn dreigement uit en brak in 1534 met Rome. Hij stichtte een eigen kerk: de Church of England (de Anglicaanse Kerk).

Een nieuwe kerk voor Engeland

De eerste bisschop van die kerk, Thomas Cranmer (1489-1556) verklaarde het huwelijk van Hendrik met Catharina ongeldig. Daarmee was de weg vrij voor Anna Boleyn. De paus excommuniceerde zowel Hendrik als Cranmer. Met de Act of Supremacy in 1534 werd de koning van Engeland formeel ook hoofd van de Anglicaanse Kerk. Die kerk was op dat moment nog grotendeels op de Roomse leest geschoeid. Hendrik had zelf weinig sympathie voor de protestanten. Deze werden zelfs vervolgd. Maar in de loop van de tijd wonnen de protestanten steeds meer aan invloed

De afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk, en de verheffing van het Engelse staatshoofd tot hoofd van de kerk, brachten met zich mee dat het de Engelse troonopvolgers verboden werd om met een katholiek te trouwen. Wie dat deed verloor zijn rechten op de troon. Deze wet geldt nog steeds. Vreemd genoeg geldt de wet niet voor andere geloofsrichtingen. Een troonopvolger mag dus wel met een moslim, jood of hindoe trouwen. Premier Cameron noemt deze situatie 'absurd' en wil de wet aanpassen.

Rubrieken: 

Landen: 

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt