Fenicisch schip

Feniciërs: kolonisten in de Middellandse Zee

De geschiedenis van de Noord-Afrikaanse stad Tripoli gaat terug tot in de oudheid. De stad was één van de vele koloniën die de Feniciërs stichtten, om een handelsverbinding op te zetten met Spanje, dat rijk was aan waardevolle grondstoffen.

Fenicië was een Semitische beschaving die omstreeks 1500 voor Christus ontstond aan de oostelijke Mediterrane kust, grofweg in het gebied waar nu Libanon ligt. De Feniciërs waren fervente handelaars en hadden in de oudheid een monopolie op purper, een paarse verfstof, die later de favoriete kleur zou zijn van de Romeinse bovenklasse. Tevens waren ze Feniciërs verantwoordelijk voor de verspreiding van het Fenicische alfabet, een voorloper van de Griekse en Latijnse varianten. Tijdens haar hoogtijdagen rond 1000 voor Christus waren de Feniciërs één van de meest welvarende en vooruitstrevende volkeren.

Kolonisatie van de Middellandse Zee

De Feniciërs waren een zeevarend volk. Ze waren het eerste volk dat de Bireme ontwikkelde, een roeischip dat later gebruikt zou worden door zowel de Grieken als de Romeinen. Omdat hun maritieme technologie destijds geavanceerd was, en hun kennis van de zeevaart ongeëvenaard, wisten de Feniciërs in de 12e eeuw voor Christus een uitgestrekt gebied te koloniseren. Zo stichtten zij koloniën langs de zuidelijke kust van de Middellandse Zee, tot aan de Atlantische Oceaan. Ze waren verantwoordelijk voor de stichting van onder andere het hedendaagse Tripoli, Algiers, Tanger en Rabat. De hoofdreden voor de Fenicische kolonisatie was echter niet het veroveren van gebied. Ze wilden een effectieve verbindingslijn openen met Spanje, omdat dat schiereiland in de oudheid rijk was aan waardevolle grondstoffen, zoals goud, zilver en tin.

Carthago

De Fenicische kolonisten waren bedreven handelaren, en hun koloniën bloeiden al snel uit tot welvarend handelsknooppunten. Kart-Hadasht, een stad die zij stichtten in het tegenwoordige Tunesië, groeide uit tot de grootste en rijkste kolonie. In 575 voor Christus werd de Fenicische hoofdstad Tyre belegerd en ingenomen door de Cyprioten. Hierdoor werd de band tussen de koloniën en het moederland doorgesneden, en kregen deze steden de kans om zichzelf te ontwikkelen. Kart-Hadasht ontwikkelde een eigen handelsimperium en veroverde al gauw de westelijke helft van de Middellandse Zee. Zodoende kwam dit rijk in de 4e eeuw voor Christus in aanraking met de Romeinen, die Kart-Hadasht Carthago noemden. Hun contact verliep echter stroef, wat leidde tot de Punische Oorlogen (264 v.Chr.-146 v.Chr.). De Romeinen wonnen dit conflict uiteindelijk, en de Fenicische macht in de Middellandse Zee was gebroken. Veel steden die de Feniciërs stichtten bleven echter voortbestaan. Sommigen, zoals Tripoli, bestaan tegenwoordig nog steeds. 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen.