Koning Frederik Barbarossa

Frederik Barbarossa wordt koning van Duitsland

Bamberg 1152 - Gedurende de middeleeuwen was het Duitse gebied een lappendeken van zelfstandige hertogdommen en graafschappen. Toch vielen deze territoria onder een centrale machthebber, als onderdeel van het Duitse koninkrijk. De koning had echter nauwelijks grip op alle losse vorstendommen. Frederik Barbarossa ('Roodbaard') werd koning op 9 maart 1152 en begon een nieuwe dynastie: de Hohenstaufers. Hij probeerde de zelfstandigheid van Duitse vorsten in te dammen.


Frederik Barbarossa


Frederik van Hohenstaufen (1122-1190) consolideerde vanaf 1152 zijn machtspositie. Hij had het koningschap verkregen als rechtmatige opvolger van zijn oom Koenraad. Het was Frederik’s plan om zichzelf op te werken als de hoogste vorst in het rijk, vergelijkbaar met de koningen van Engeland en Frankrijk. Als eerste deed Frederik aanspraak op de hegemonie over de Noord-Italiaanse steden.


Noord-Italiaanse ambities


Steden als Milaan en Turijn waren hier echter niet van gediend, en meerdere Italiaanse steden vormden daarom een verbond tegen Frederik: de Lombardische Liga. Ze ontmoetten de legers van Frederik op het slagveld en vernederden de Duitse troepen bij Legnano in 1176. Frederik kon zijn heerschappij over Noord-Italië dus vergeten, maar hij probeerde wel de Pauselijke Staten aan zijn kant te krijgen. De koning noemde zichzelf de heilige keizer van het Romeinse Rijk. Hij verwees hiermee naar het feit dat eerdere Duitse koningen ingezegend werden door de paus. De toenmalige pausen moesten hier echter niets van hebben.


Kruistocht


Ook in Duitsland zelf stelde het Heilige Roomse Rijk weinig voor. Maar weinig vorsten waren direct ondergeschikt aan de keizer. Toen Frederik legers van kruisvaarders door zijn landen zag trekken, voelde hij zich geroepen gehoor te geven aan de oproep tot een heilige oorlog om Jeruzalem te bevrijden. Hij nam deel aan de Derde Kruistocht, een noodlottige beslissing. Op weg naar het Heilige Land, verdronk hij in de zee bij Anatolië (het huidige Turkije) in 1190.

Bronnen:

Genealogieonline.nl: Frederik Barbarrossa

Brittannica.com: Frederick 

Afbeelding:

Wikimedia.org: Frederik Barbarrossa

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

De wieg van de Zijderoute

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

cover GM3

Het extra dikke nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 18 april. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Vergeten D-Day: Italië, 1943

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.