Geschiedenis van de Arabische Liga

Gisteren zijn de leden van de Arabische Liga officieel overgegaan tot de schorsing van lidstaat Syrië. De Arabische Liga verwijt Syrië zich niet aan afspraken te houden en aanhoudend geweld te gebruiken tegen antiregeringsdemonstranten. Op 22 maart 1945 werd de Arabische Liga opgericht in Caïro als bondgenoot tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Duitsland.

In 1942 hielp Groot-Brittannië het idee van een Arabische Liga de wereld in. Dit omdat zij de Arabieren wilden verenigen als bondgenoot tegen Duitsland. Drie jaar later, op 22 maart 1945, werd de Arabische Liga opgericht in Caïro. Oorspronkelijk had de Liga zes leden, Egypte, Irak, Transjordanië, Libanon, Saoedi-Arabië en Syrië. Binnen twee maanden na de oprichting trad ook Jemen toe tot de Liga.

Doel

Het doel van de Liga was officieel: het verstevigen en coördineren van politieke, economische en sociale programma's voor alle leden van de Liga en bemiddeling bij conflicten tussen de leden onderling en tussen leden en derde partijen. Later ging de Liga zich ook hard maken voor educatieve, culturele en wetenschappelijke zaken en bestreed het analfabetisme en ongelijkheid. Ondertussen is de Arabische Liga uitgegroeid tot een samenwerkingsverband met 22 lidstaten. De Arabische Liga heeft in zijn geschiedenis een aantal noemenswaardige acties ondernomen. De eerste belangrijke actie van de Arabische Liga was de oorlogsverklaring aan Israel van 1948.

Onenigheid

In de loop van de jaren is er veel onenigheid geweest tussen lidstaten van de Arabische Liga. Deze conflicten werden voornamelijk veroorzaakt door het conflict tussen Israël en de Palestijnen en door de Golfoorlogen, waarin lidstaten verschillende standpunten innamen. Toen Egypte bijvoorbeeld in 1979 een vredesverdrag sloot met Israël, schorsten de overige lidstaten Egypte en werd het hoofdkwartier van Caïro naar Tunis verplaatst. Pas negen jaar later werd Egypte weer toegelaten en het hoofdkwartier weer teruggeplaatst naar Caïro. Ook de Arabische Lente laat momenteel zijn sporen na in de Liga. Zo werd Libië begin dit jaar geschorst wegens de onrusten in het land en volgde gisteren een schorsing van Syrië.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.