Geen afbeelding beschikbaar

Geschiedenis van de provincie Limburg

Die stomme Hollanders moeten de Limburgers altijd op hun nummer zetten

Aldus een reactie van een Limburger op een uitzending van het Sinterklaasjournaal. In dit tv-programma van NTR werden Limburgse accenten nagedaan door mensen die niet uit de provincie afkomstig waren, waardoor de provincie  volgens sommige Limburgers belachelijk werd gemaakt. Limburg is pas vanaf 1866 een volwaardige provincie van Nederland.

In 1815 werd Limburg een provincie van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Limburg bestond toen niet alleen uit een Nederlands deel, maar ook uit een aanzienlijk Belgisch gedeelte. In 1830 scheidde België zich af van Nederland, waarna heel Limburg in eerste instantie bij België hoorde. Veel Limburgers stonden sympathiek tegenover de Belgische opstand die leidde tot de zelfstandigheid van België.

In 1839 werd de Belgische onafhankelijkheid middels het Verdrag van Londen internationaal bekrachtigd. Limburg werd hierdoor definitief opgedeeld in een Belgisch en een Nederlands deel. Het Nederlandse gedeelte werd echter niet opnieuw een provincie van het koninkrijk,  maar in plaats daarvan ging het gebied het Groothertogdom Limburg heten. Dit Groothertogdom bestond uit het oostelijke deel van het oude Limburg, het andere deel hoorde bij België.

Hier was lang niet iedereen in het Nederlandse deel van Limburg het mee eens en ook België bleef geïnteresseerd in het annexeren van het Nederlandse deel van Limburg. Limburg was in deze tijd overigens ook nog een onderdeel van de Duitse Bond, een verzameling van Duitse staten en staatjes. Door deze bijzondere positie werden Limburgers niet betrokken bij de politieke besluitvorming in Nederland, zo mochten zij bijvoorbeeld niet meestemmen over de grondwetswijziging van 1840.

Toen de Duitse Bond plannen had om een officiële staat te worden, was men in de Nederlandse politiek bereid om Limburg in zijn geheel af te staan aan de Duitse Bond, uit angst om anders in conflict met de Duitse Bond te raken. Door onenigheid tussen Pruisen en Oostenrijk viel de Duitse Bond in 1866 echter uit elkaar. Pas in dat jaar werd Limburg een officiële provincie van Nederland en kreeg het ook de bevoegdheden die daarbij hoorden. Toch zou het nog lang duren voor de bevolking van Limburg zich cultureel verbonden voelde met Nederland en zoals uit sommige reacties van Limburgers over de uitzending van het Sinterklaasjournaal blijkt, bestaat er in sommige Limburgse kringen nog steeds een anti-Hollands sentiment.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!