Het Bungehuis: het nieuwe Maagdenhuis?

Al bijna een week houdt een honderdtal studenten het Bungehuis in Amsterdam bezet. De studenten eisen meer inspraak in het collegebestuur van de Universiteit van Amsterdam. De protesten doen denken aan eerdere grote studentenprotesten, met als hoogtepunt de bezetting van het Maagdenhuis in 1969.

Ontstaan van studentenbewegingen

Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in Nederland de eerste - voornamelijk linkese - studentenbewegingen. In de jaren zestig groeide het aantal studentenprotestbewegingen. In 1963 richtte Ton Regtien de Studentenvakbeweging op, met als belangrijk speerpunt van de organisatie de  democratisering van de universiteitsorganisatie.

De bezetting van het Maagdenhuis

Het Maagdenhuis is een gebouw op het Spui in Amsterdam en onderdeel van het bestuurlijk centrum van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam. Geplande hervormingen van verschillende universiteiten zorgden voor veel ophef onder studenten in 1969. In Tilburg werd de Katholieke Hogeschool bezet, waarna in Amsterdam de bezetting van het Maagdenhuis volgde. De studenten van de UvA eisten medezeggenschap op alle niveaus. Ze barricadeerden het gebouw en lieten voedsel en drinken via ramen naar binnen brengen. Na vijf dagen werd het Maagdenhuis door de politie ontruimd. In eerste instantie kregen de studenten niet wat ze wilden, maar een jaar later werd dan toch de inspraak van studenten in het bestuur van de universiteit vastgelegd.


Titel: Keurige wereldbestormers- Over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876
Redactie: L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans
ISBN: 9789087040697
Uitgever: Verloren
Prijs: €14,-

 

 


Zonder een bezet Maagdenhuis geen protest

In de jaren na de eerste bezetting van het Maagdenhuis zouden nog tien vergelijkbare protesten volgen. Keer op keer werd het universiteitsgebouw bezet om te protesteren tegen hervormingen. Zo werd er in 1986 geprotesteerd tegen geplande veranderingen in de studiefinanciering. De laatste bezetting van het Maagdenhuis vond plaats in 2005, als gevolg van geplande hervormingen van staatssecretaris Mark Rutte. Hij wilde het collegegeld na vijfenhalf jaar studeren verhogen en de inspraak van studenten in het universiteitsbestuur beperken. Het duurde slechts zeven uur voordat alle studenten uit het pand ontruimd waren.

De bezetting van het Bungehuis

Sinds vrijdagochtend 13 februari wordt het Bungehuis in de Spuistraat bezet door een groep studenten. Zij eisen meer inspraak in het collegebestuur. Daarbij pleiten zij voor het behouden van kwaliteit boven kwantiteit en protesteren zij tegen de hervormingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen zoals gepresenteerd in het ‘Profiel 2016’. De bezuinigingen in de profielschets zouden leiden tot het verdwijnen van een aantal kleine studies en het gedwongen ontslag van een groot aantal docenten.

UvA spant kort geding aan

De Universiteit van Amsterdam heeft een kort geding aangespannen tegen de bezetters. De studenten hebben aangegeven dat zij het pand niet zo maar zullen verlaten. Inmiddels hebben meer dan tweeënzeventig stafleden van de UvA hun steun voor de protesten geuit. De UvA heeft aangeboden met de studenten in gesprek te gaan als zij hun protest opgeven, maar de studenten zullen het Bungehuis niet verlaten voordat zij met het bestuur in gesprek zijn geweest. Met de bezetting van het Bungehuis lijkt het gebouw het Maagdenhuis van 2015 te worden.

<h3>Bronnen</h3>
Oras.nl, <a title="historie - op Oras.nl" href="http://oras.nl/studentenraad/historie/" target="_blank">'historie'</a>
Socialhistory.org, <a title="Maagdenhuis bezetting - op Socialhistory.org" href="http://socialhistory.org/nl/collecties/maagdenhuis-bezetting-amsterdam" target="_blank">'Maagdenhuis bezetting Amsterdam'</a>
Volkskrant.nl,<a title="Bezetting Bungehuis is een (...) - op Volkskrant" href="http://www.volkskrant.nl/opinie/bezetting-bungehuis-is-een-noodzakelijk-... target="_blank"> 'Bezetting Bungehuis is een (...)'</a>
Volkskrant.nl, <a title="UvA dreigt bezetters met (..) - op Volkskrant" href="http://www.volkskrant.nl/wetenschap/uva-dreigt-bezetters-met-kort-geding... target="_blank">'UvA dreigt bezetters met (...)'</a>
Wikipedia, <a title="Maagdenhuis - op Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdenhuis_%28Amsterdam%29" target="_blank">'Maagdenhuis Amsterdam'</a>
<h3>Afbeelding</h3>
<a title="Bungehuis - op Wikimedia Commons" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singel,_voorgevel_Bungehuis,_Lett... target="_blank">Wikimedia Commons</a>, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 3.0 nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)]

 

 

 

 

Landen: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 20 mei 16:00 u. een abonnement.