Het CIDI en het zionisme

Geert Wilders´ samenwerking met extreemrechtse en antisemitische partijen in Europa levert hem kritiek op van Joodse belangenorganisaties. De Joodse belangenorganisatie CIDI laat weten dat zij zich zorgen maken over de  samenwerking tussen de PVV en het Front National. Het CIDI waarschuwt voor een glijdende schaal wanneer Wilders overweegt om met meerdere extreemrechtse partijen in zee te gaan. Het CIDI maakt zich al jaren hard voor de belangen en de veiligheid van het Joodse volk.

Het CIDI

In 1974 werd het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) opgericht in Den Haag. Het CIDI is een Joodse belangenorganisatie die als doelstelling heeft om op te komen voor de rechten van de Joodse bevolking, ongeacht in welk land zij wonen. De belangrijkste doelen van de organisatie zijn: het versterken van banden tussen Israël en Europa, het organiseren van vreedzame contacten tussen Israël en Arabische landen, informatie verzamelen over de Joodse geschiedenis en de staat Israël en het tegen gaan van antisemitisme en racisme. Het CIDI organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten en doet onderzoek naar verscheidene thema’s aangaande het Joodse volk.

Zionisme

Een belangrijk aspect bij het organiseren en behouden van een Joodse staat is het zionisme. Het zionisme is een politieke ideologische stroming die pleit voor een Joodse staat op het grondgebied wat in vroegere tijden Israël en Judea was. De term zionisme verwijst naar de berg Zion, welke symbool staat voor de stad Jeruzalem. De roep om een eigen staat groeide in de negentiende eeuw onder de seculiere joden, omdat zij in Europa menigmaal vervolgd werden en niet voldoende werden geaccepteerd in de maatschappij. Theodor Herzl wordt als grondlegger voor het moderne zionisme gezien en publiceerde in 1896 Der Judenstaat, waarin hij een Joodse staat voorstelt als oplossing voor de problematiek omtrent de Joodse situatie.


Titel: Het Saramacca project - Een plan van joodse kolonisatie in Suriname
Auteur: Alexander Heldring
ISBN: 9789087042073
Uitgever: Verloren
Prijs: €35,-

 

 


Elementen zionisme

Het zionisme kent verschillende componenten: culturele, politieke en religieuze. Het culturele zionisme strijdt voor taalbehoud van het Hebreeuws en de Joodse cultuur. Deze cultuur werd bedreigd door het groeiend antisemitisme in Europa en de wens om alle bevolkingsgroepen te laten assimileren. In eerste instantie was het religieus zionisme niet heel prominent, omdat er in het begin van de 20e eeuw vanuit werd gegaan dat alleen de komst van de Joodse Messias kon zorgen dat de Joden terug zouden keren naar Israël. Sinds 1930 groeide de aanhang van religieus zionisme.

De Joodse staat Israël

Er waren altijd kleine Joodse gemeenschappen in Palestina blijven wonen, maar tegen het einde van de negentiende eeuw groeide de toestroom van Joden uit hoofdzakelijk Oost-Europa. De nieuwkomers hadden veelal socialistische ideeën en richtten gemeenschappen op met een socialistische inslag. In de jaren ’30 van de twintigste eeuw nam het aantal joden die naar Israël gingen enorm toe, omdat het antisemitische klimaat toenam in Nazi-Duitsland, Polen en de Sovjet-Unie. Uiteindelijk werd na de Tweede Wereldoorlog in 1948 de Joodse staat Israël uitgeroepen. Het zionistische gedachtegoed was verwezenlijkt. Dit leidde echter tot veel verzet van voornamelijk de omliggende Arabische landen. Omdat het doel van vrede en veiligheid voor het Joodse volk nog steeds niet behaald is, werken belangenorganisaties als het CIDI tot op de dag van vandaag er aan om deze boodschap uit dragen.

 

 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.