Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus

Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus

Vandaag viert zowel de Oosters-orthodoxe kerk als de Rooms-katholieke kerk het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus. Ook de Anglicaanse kerk in Engeland en de Evangelische Kirche in Duitsland kennen dit feest. Het hoogfeest herinnert aan de marteldood van de apostelen Simon Petrus en Paulus (Saulus) van Tarsus.

Petrus: de eerste paus

Petrus en Paulus zijn twee van de belangrijkste apostelen uit het christendom. De naam Petrus betekent 'Rots'. Jezus zegt in de evangeliën dat hij op de rots zijn kerk zou bouwen, daarom wordt Petrus door de Katholieken beschouwd als de grootste apostel en de eerste paus. Alle pausen beschouwen zich als de opvolger van Petrus. Volgens de overlevering is Petrus tijdens de eerste christenvervolging onder Nero (ca. 64 na Chr.) gekruisigd. Op zijn eigen verzoek werd hij ondersteboven gekruisigd omdat hij zich niet waardig achtte op dezelfde manier te sterven als Jezus.

Paulus: de apostel der heidenen

Paulus wordt de 'Apostel der heidenen' genoemd. Oorspronkelijk heette hij Saulus. Opgevoed als joods wetgeleerde vervolgde hij aanvankelijk de kerk, maar kwam door een visioen tot bekering. Daarna noemde hij zich met zijn Romeinse naam Paulus (= klein) Hij reisde daarna door het Romeinse Rijk en stichtte een groot aantal gemeenten. Uiteindelijk kwam hij als gevangene in Rome terecht. Tijdens de vervolging door Nero zou ook hij gedood zijn. In tegenstelling tot Petrus werd Paulus door het zwaard onthoofd, omdat hij een Romeins burger was.

De Rooms-katholieke kerk kent 21 Hoogfeesten, en de Oosters-orthodoxe kerk twaalf. Hoogfeesten markeren belangrijke momenten in de heilsgeschiedenis, zoals de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (8 december), herinneren aan belangrijke personages zoals de Heilige Jozef (19 maart), wijzen op belangrijke leerstellingen zoals de Drie-eenheid, (Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren) of roept mensen op tot gedenken (Allerheiligen, 1 November).

Ook bekende christelijke feesten zoals Kerstmis, Hemelvaart en Pinksteren zijn Hoogfeesten. Het Paasfeest is in de Rooms-katholieke kerk het belangrijkste Hoogfeest. In de Oosters-orthodoxe kerk overstijgt Pasen de Hoogfeesten en wordt het Paasfeest het Feest der Feesten genoemd. Niet ieder Hoogfeest is even belangrijk. De Roomsen kennen Hoogfeesten van de 1e, 2e en 3e klasse. Het Hoogfeest van vandaag is een feest uit de eerste klasse. Op een Hoogfeest wordt een Hoogmis gevierd. In sommige delen van Duitsland, waaronder Beieren, is het een officiële vrije dag, net als in Oostenrijk en gebieden in Italië.

Afbeeldingen:

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Novogorod in de Middeleeuwen: je leest er alles over in Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.