Geen afbeelding beschikbaar

Huwelijk in de Republiek tijdens de Gouden Eeuw

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste ongetrouwde Nederlandse vrouwen (41 procent) graag in het huwelijksbootje zouden stappen. Het liefst zouden vrouwen trouwen met een oudere man en kinderen krijgen. In de Nederlandse Republiek in de 16e en 17e eeuw werd minder getrouwd dan in omringende landen en waren vrouwen ook onafhankelijker binnen hun huwelijk.

Kenmerkend voor de Republiek in deze tijd was dat de huwelijksleeftijd relatief hoog was. Vrouwen trouwden gemiddeld rond de leeftijd van 25 jaar, de man was dan meestal één tot anderhalf jaar ouder. Verder waren er veel ongehuwden. Dit alles had dezelfde oorzaak: armoede. Er vond een grote immigratie van het platteland naar de stad plaats door de opkomst van de steden, nijverheid en handel. Mensen hoopten daar een beter bestaan te vinden en pas wanneer ze voldoende bestaansmiddelen hadden, werd er getrouwd. Dit lukte vaak echter niet en veel mensen bleven dan ook ongetrouwd.

Partnerkeuze tijdens de Gouden Eeuw

In Nederland was de partnerkeuze tijdens de Gouden Eeuw vaak vrijer dan in andere Europese landen. Huwelijken werden wel geregeld door de twee betrokken families, maar meestal werd er een partner gezocht die dezelfde achtergrond en interesses had en mocht de huwelijkskandidaat (zowel de man als de vrouw) zelf aangeven of deze een verbintenis zag zitten. Dit zorgde voor andere rolpatronen en iets meer gelijkheid tussen man en vrouw. In Nederland was het voor vrouwen bijvoorbeeld mogelijk om te scheiden. Als een vrouw gescheiden was, of weduwe was geworden, werd ze ook handelingsbekwaam en kwam niet onder de (financiële) hoede van haar vader, wat in andere landen vaak wel het geval was.

Vrouwenemancipatie in de 16e en 17e eeuw

Dit betekende dat vrouwen in deze situatie officiële beslissingen kon nemen, huizen of grond kon kopen en contracten kon afsluiten. Daarom gebeurde het vaak dat de vrouw na de dood van haar echtgenoot het bedrijf voortzette. Zo bekleedden vrouwen economisch gezien vaak toch een belangrijke positie, en was vrouwenarbeid vanzelfsprekend. Sommige vrouwen leerden dan ook lezen en schrijven, dit tot verbazing van veel buitenlanders.

Uit het onderzoek blijkt nu dat de wensen van vrouwen nog maar weinig veranderd zijn. Het ideaalbeeld van veel vrouwen: werken, trouwen en kinderen krijgen, was in het 16e en 17e eeuwse Nederland normaal, maar was eerder uit nood geboren dan een specifieke wens.

Landen: 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.