USCGC Hamilton

Immigratiebeleid Amerika: wet foot, dry foot

Vlak voor het einde van zijn presidentschap voert Barack Obama nog een wetswijziging door met betrekking tot Cuba. Sinds 1995 geldt in de Verenigde Staten het ‘wet foot, dry foot’ beleid ten opzichte van Cuba. Cuba klaagde al lange tijd over dit beleid, dat het volgens hen te makkelijk maakte voor Cubanen om in de Verenigde Staten te mogen blijven. Een geschiedenis van het immigratiebeleid in de VS ten opzichte van Cubanen vanaf 1966.


Immigratie van Cubanen in Amerika


Op 2 november 1966 werd de Cuban Adjustment Act ingevoerd. Deze wet hield oorspronkelijk in dat Cubanen in Amerika permanente inwoners konden worden na een verblijf van twee jaar. In 1976 werd dit veranderd in na een verblijf van één jaar. De immigratiewetten voor Cubanen werd met deze Cuban Adjustment Act veel ‘vriendelijker’ dan de wetten voor andere immigranten. Zo hoefden Cubaanse immigranten geen werk of familie in de Verenigde Staten te hebben om te mogen immigreren. Voor andere immigranten gold dit wel. Sinds Cuba in 1959 communistisch werd, wees de VS vrijwel nooit immigranten/vluchtelingen uit Cuba uit.


Immigratiebeleid Amerika t.o.v. Cuba


Het ‘wet foot, dry foot’ beleid werd in 1995 ingevoerd na gesprekken tussen de regering van toenmalig president Bill Clinton en Cuba. Tussen 1960 en 1980 arriveerden honderdduizenden Cubanen in de Verenigde Staten als ‘bootvluchtelingen’. Na 1980 nam het aantal enigszins af, maar vanaf 1989 groeide het aantal weer. Na de val van de Sovjet-Unie verslechterde de Cubaanse economische situatie sterk. De Amerikaanse kustwacht onderschepte in 1994 bijna 40.000 Cubaanse bootvluchtelingen. Ook de vluchtelingen die op zee door de Amerikaanse kustwacht opgepikt werden, mochten het land in.

Titel: De dynamiek van een emigratiecultuur - De emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963)
Auteur: Enne Koops
ISBN: 9789087041557
Uitgever: Verloren
Prijs: €39,-

    


Beide landen waren ontevreden met de huidige regelingen betreffende migratie. In 1995 traden de overheden met elkaar in overleg, wat onder andere leidde tot het ‘wet foot, dry foot’ beleid van de Verenigde Staten. Cubanen die op zee onderschept werden (wet foot) door de Amerikaanse kustwacht, werden niet langer het land binnen gelaten. Zij werden ook niet teruggestuurd naar Cuba, maar naar een derde locatie gestuurd, vaak een ander land. Hier werden zij veilig ondergebracht. Cubanen die wél voet op Amerikaanse bodem wisten te krijgen (dry foot) kregen wel een kans om in de Verenigde Staten te blijven.


Beëindiging van dit immigratiebeleid Amerika


Nu Obama dit beleid beëindigt, betekent dit dat Cubanen die voet op Amerikaanse bodem weten te zetten niet meer automatisch toegelaten worden. Ze zullen net zo behandeld worden als immigranten uit andere landen. Dit betekent waarschijnlijk dat velen van hen terug naar Cuba moeten. De wetswijziging werd op 12 januari 2017 bekendgemaakt, en ging per direct van kracht. De Cubaanse regering is blij met de wijziging. Het ‘wet foot, dry foot’ beleid moedigde volgens hen Cubaanse burgers aan de oversteek te wagen. Dat zal nu, zo hopen zij, veranderen. De beëindiging van dit beleid valt samen met de normalisering van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba.

Bronnen

nos.nl cubanen verblijfsvergunning vs

immigration.about.com USA allows Cubans

Afbeelding

wikimedia.org US Coast Guard Hamiltion

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.