Geen afbeelding beschikbaar

Jizya: Belasting voor niet-moslims

Vandaag werd bekend dat christenen nergens zo erg vervolgd worden als in Noord-Korea. De overige negen landen in de top tien zijn allen moslimlanden. Moslims kennen al eeuwenlang de traditie van de jizya. Deze belasting voor niet-moslims bestond al in de tijd van de profeet Mohammed.

In de Koran is het volgende te lezen: “Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de Laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de jizya met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn”.

Mohammed

Al in de tijd van de profeet Mohammed (570-632) werd op grond van deze tekst een vorm van belasting betaald. Stammen die door de moslims onderworpen werden of die afhankelijk werden gemaakt, moesten de zogenaamde jizya betalen in ruil voor bescherming. Voorbeelden van onderworpen joodse, christelijke en zoroastrische stammen die jizya betaalden zijn bekend. De islamitische historicus William Montgomery Watt (1906-2006) beweerde dat dit gebruik was terug te voeren op het pre-islamitische tijdperk. De sterkste Arabische nomadenstam in de omgeving bood in deze tijd bescherming aan andere stammen in ruil voor betaling.

Godsdienstvrijheid

De belasting stond symbool voor de gehoorzaamheid van de niet-moslims aan de islamitische wetten. Daarnaast mochten de niet-moslims na betaling hun eigen geloof blijven aanhangen. Meestal uitgezonderd van het betalen van de jizya waren ouderen, vrouwen, invaliden, zieken, personen die minder dan één jaar in het land verbleven en in grensstreken mannen die aan de zijde van de moslims meestreden. Deze vorm van belasting had als gevolg dat veel niet-moslims die leefden in de gebieden die door de islam veroverd waren zich bekeerden tot de islam. Hierdoor hoefden zij geen jizya te betalen en konden zij zich tegelijkertijd maatschappelijk omhoog werken. Personen die zich niet bekeerden en de jizya betaalden, werden dhimmi genoemd. Een dhimmi stond hiermee wel onder de islamitische wet, maar hing een andere godsdienst aan.

Afschaffing

In de eeuwen die hierop volgden werd het betalen van jizya in veel islamitische landen toegepast. Zo moesten bijvoorbeeld de Hongaren jizya betalen aan de Ottomanen, nadat de Ottomanen het gebied in de zestiende eeuw veroverden. Het betalen van de jizya in Hongarije wordt als één van de redenen gezien van de sterke toename van de moslimbevolking in deze periode. Veel niet-moslims bekeerden zich tot de islam of ontvluchtten het gebied. In de negentiende eeuw schaften veel islamitische landen het gebruik van jizya af. Bij landen als Algerije, Tunesië en Marokko was dit indirect het gevolg van de Franse kolonisatie in die periode.

Rubrieken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt