Karel de Grote tot keizer gekroond

Karel de Grote wordt tot Keizer gekroond

Rome 800 - In 774 verjaagt Karel de Grote op verzoek van Paus Adrianus I de Longobarden uit Noord-Italie. Daarnaast dwingt hij, als overtuigd christen, ook alle onderdanen van zijn grote rijk zich te bekeren tot het christendom. Op 25 december 800 werd Karel de Grote door Paus Leo III gekroond tot Keizer.

Karel de Grote werd geboren in 742 of 748 als de zoon van de Frankische koning Pepijn de Korte. Na het overlijden van zijn vader in 768 werd het Frankische rijk verdeeld onder Karel en zijn jongere broer Carloman. Drie jaar later kwam Carloman echter onder verdachte omstandigheden om het leven en riep Karel zichzelf uit tot de enige koning der Franken. Onder zijn heerschappij werd het Frankische Rijk, dat aanvankelijk bestond uit het huidige Frankrijk, Nederland en delen van Duitsland, uitgebreid met Italië, Beieren, Saksen en het noorden van Spanje.

Een christelijke keizer

Karel was vanaf zijn jeugd een overtuigd christen en zag het christendom als de ideale manier om het grote aantal inwoners van zijn rijk te verenigen. Zo vaardigde hij na de verovering van Saksen in 780 een wet uit die alle inwoners verplichtte zich te bekeren tot het christendom, op straffe van de dood. Ook hield Karel zich nadrukkelijk bezig met het christelijk onderwijs en mengde hij zich regelmatig in kerkelijke aangelegenheden, maar desalniettemin onderhield hij een goede relatie met het Vaticaan. Zo verjoeg hij op verzoek van Paus Adrianus I  in 774 de Longobarden uit Noord-Italie omdat zij een bedreiging vormden voor Rome.

Paus Leo III vraagt om hulp

Ook in het jaar 799 vroeg het Vaticaan Karel de Grote om hulp.  Enkele leden van de pauselijke curie waren namelijk in opstand gekomen tegen Paus Leo III en hadden geprobeerd zijn ogen uit te steken en zijn tong eruit te trekken. Leo wist te ontsnappen en vluchtte naar Karel, die vervolgens een jaar later met zijn leger naar Rome trok en de Paus in zijn positie herstelde.

Kroning tot keizer

Op 25 december 800 werd Karel de Grote vervolgens door Paus Leo III gekroond tot Keizer. De Frankische koning was hiermee de eerste vorst die deze titel toegewezen kreeg sinds de val van het West-Romeinse Rijk in 476. Zijn biograaf Einhard zou later overigens beweren dat Karel volledig verrast was door de plannen van de Paus, maar moderne historici achtten het inmiddels waarschijnlijker dat de benoeming tot Keizer onderdeel was van een vooraf opgestelde overeenkomst tussen Karel en Leo.

Leestip:

Karel de Grote tot keizer gekroondEen heilig volk is geboren –  Opkomst en ondergang van een christelijke staatsideologie uit de vroege Middeleeuwen (c. 750-900)
Auteur: Steven Vanderputten, (MSB 74), 119 blz., ingenaaid, ISBN, €19,–Uitgever: Verloren
ISBN: 9789065506351
Winkelprijs: €19,–

Bestel Een heilig volk is geboren

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Vergeten D-Day: Italië, 1943

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!