Geen afbeelding beschikbaar

Kasteel Bouvigne door de eeuwen heen

DPK-lijsttrekker Hero Brinkman zette in 2012 verschillende overheidsgebouwen op Marktplaats om te protesteren tegen de uitgaven van overheidsinstanties. Hij stelde bijvoorbeeld dat er ‘waterschappen zijn die kasteeltjes hebben gekocht, en dat het geld letterlijk over de dijken klotst.’ Het ‘kasteeltje’ waar Brinkman op doelde was Bouvigne, de bedrijfsruimte van Waterschap Brabantse Delta, dat gebouwd werd in de 15e eeuw.

Het kleine kasteel Bouvigne staat net buiten Breda en werd waarschijnlijk gebouwd in het begin van de 15e eeuw. In 1425 werd er voor het eerst melding gemaakt van het bestaan van Bouvigne. In die tijd was het een versterkte boerderij. In 1554 werd het in een officiële akte beschreven als een stenen huis. Het werd verschillende keren uitgebreid en verbouwd. Inmiddels is er niets meer van de oorspronkelijke bebouwing over.

In het kasteel zijn ingemetselde tekens aanwezig met de eigenaars door de eeuwen heen. Dit begint met het jaartal 1494.  Het was toen in handen van de familie Van Brecht, dit was een rijke familie die het gebouw en het omliggende landgoed als zomerverblijf gebruikte. In 1614 kwam het kasteel in handen van de prinsen van Oranje. Zij hadden echter nog veel andere kastelen in handen en hadden zodoende weinig interesse in het Bredase kasteel. Wel heeft het kasteel dienst gedaan in de 80-jarige oorlog. Prins Frederik Hendrik gebruikte het in 1637 als hoofdkwartier om de stad Breda te belegeren die in Spaanse handen was.

Daarna werd het kasteel slecht onderhouden en de familie Van Oranje gebruikte het slechts voor de verhuur. Rond 1775 was Prins Willem V zelfs van plan om het te laten slopen, maar een actie van bewoners uit het dichtbij gelegen dorp Ginneken voorkwam dit. In hetzelfde jaar deed Prins Willem V het kasteel van de hand.

In de periode die volgde wisselde Bouvigne vaak van eigenaar. De zes eigenaars die het kasteeltje in de 19e eeuw in handen hadden, hebben het meerdere malen laten verbouwen. In 1930 kocht de gemeente Breda Bouvigne op om het te laten restaureren. Sinds 1972 is het in handen van Waterschap Brabantse Delta. In 1977 heropende prins Claus het gebouw na een restauratie. Hero Brinkman gebruikt het nu uit naam van zijn Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) om aan te tonen hoe gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan dure gebouwen. Iedereen kan nu volgens Brinkman op Marktplaats bieden op de virtuele koop van het kasteel.

Landen: 

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.