Leiders van Bokseropstand in China worden geëxecuteerd

1901 Peking – Op 26 februari zijn de leiders van de Bokseropstand in China geëxecuteerd. Om de vernedering compleet te maken zijn deze mensen in het openbaar onthoofd. De Chinese Bokseropstand ontstond in het najaar van 1899 en duurde tot september 1901. In deze periode vielen duizenden doden. Mede door de Bokseropstand kwam de Keizerlijke dynastie op losse schroeven te staan.

Qing-dynastie en internationale betrekkingen

Vanaf 1644 regeerde de Qing-dynastie over China. In 1736 kwam Chien-Lung op 25-jarige leeftijd op de troon. Als keizer ging hij voortvarend van start. Doordat Tibet en Taiwan werden ingelijfd, en ook Korea, Vietnam en Birma tribuut aan de keizer betaalden, had de Qing het grootste Chinese rijk uit de geschiedenis gevormd. Chien-Lung kon niet voorkomen dat corruptie in zijn bestuur leidde tot achteruitgang van zijn rijk.

Geschiedenis Bokseropstand

Er ontstond veel externe druk op het Chinese rijk, dat van oudsher gericht was op de eigen samenleving. Door de Westerse expansiedrang klopte er in de 18e en 19e eeuw nieuwe landen aan de poorten van China. Vooral de Britten wilden China dwingen handel met hen te drijven. De opiumoorlogen waren hiervan het gevolg. De buitenlandse invloed groeide aan het einde van de 19e eeuw doordat China werd gedwongen een vrije handelspolitiek te voeren. Deze situatie leidde tot de opkomst van de Bokserbeweging.

Opkomst Bokserbeweging

De Bokserbeweging was een xenofobe, conservatieve groepering die snel veel aanhangers verwierf door de achteruitgang van de welvaart in China. Er was veel armoede en mede door overstromingen ontstonden grote hongersnoden. Daarnaast probeerden buitenlanders hun invloed binnen China te vergroten. De antiwesterse groepering noemde zichzelf de Yihetuan (Vuisten der Gerechtigheid en Eensgezindheid) en werden door westerlingen ‘Boksers’ genoemd. Aanvankelijk waren de Boksers ook tegenstanders van de Qing, maar de keizerinregentes van China, Cixi, koos er voor de Boksers te erkennen zodat ze zich gezamenlijk op de buitenlandse vijand konden richtten.

Verloop Bokseropstand

Lokale rellen liepen uit op grote verwoestingen in de hoofdstad Peking en de provincies Tsjeli en Sjensi. De samenleving raakte ernstig ontregeld doordat spoorwegen werden vernield, telegraafverbindingen werden verbroken en kerken werden vernield. De rellen escaleerden toen het regeringsleger zich bij de Boksers aansloot. De Westerse ambassades in Peking werden 55 dagen achter elkaar belegerd. Een internationale troepenmacht bestaande uit 50.000 militairen versloeg de opstandelingen vervolgens op 14 juli 1900 in Tianjin en precies twee maanden later in Peking.

Gevolgen voor Boksers en China

Nadat de strijd beëindigd was, raakte de Qing-dynastie in opspraak. Het hof werd verplicht het Boksersprotocol te ondertekenen. In dit verdrag werd besloten dat tien vertrouwenspersonen van de Boksers moesten worden geëxecuteerd. Tevens moest het hof grote herstelbetalingen doen aan de Westerse landen. De Chinese bevolking had geen vertrouwen meer in de dynastie. Na een korte burgeroorlog trad de laatste keizer van China, Aisin-Gioro Puyi, in 1912 af.

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!