Koning David van Israel

List en bedrog van Koning David

Schrijvers in de Oudheid reserveerde regelmatig een dubieuze rol voor vrouwen. De vrouw van de Israelische bevelhebber Uria verreid haar man voor de koning. Haar verraad en, dat van de koning, leiden tot de dood van Uria.

De Israëlitische koning David (ca.1040-970 voor Christus) wandelt die namiddag op het dak van zijn paleis. Misschien verveelt hij zich. Zijn leger is, zoals meestal in het voorjaar, er op uit getrokken en belegert nu de Ammonitische stad Rabba. Maar de koning is thuisgebleven. Vanaf zijn hoge positie valt zijn oog op een binnenplaats beneden, waar een prachtige vrouw zich aan het baden is. Na een poosje gekeken te hebben vraagt hij zijn dienaren wie deze vrouw wel zijn mag. “Dat is Bathseba, de vrouw van Uria, één van uw bevelhebbers”, is het antwoord. Bathseba's schoonheid laat de koning niet los. Al snel laat hij haar halen en belanden zij samen in bed. Als de hartstocht de dag erop geblust is, keert zij terug naar huis.

List en bedrog

Maar een paar weken later krijgt de koning een berichtje: Bathseba is zwanger. Natuurlijk mag David's affaire niet uitlekken en dus stuurt hij bericht naar zijn legercommandant Joab, om Uria naar hem toe te sturen. De koning ontvangt Uria allerhartelijkst, doet navraag naar de staat van de belegering en stuurt de bevelhebber na een vorstelijke maaltijd naar huis om zijn vrouw blij te maken. Maar Uria is een gewetensvol man. Hij weigert om zelf bij zijn vrouw te zijn, terwijl zijn manschappen in het veld bivakkeren en slaapt die nacht in het poortgebouw van het paleis. Als David dat hoort, laat hij Uria nog eens komen. Deze keer voert hij hem dronken en stuurt hem opnieuw naar huis. Maar opnieuw laat Uria zich niet overhalen.

Verraad en moord

Nu raakt David in paniek. Als Uria niet bij zijn vrouw is geweest, kan het kind ook niet aan hem worden toegeschreven en dreigt alles uit te komen. Ten einde raad roept hij Uria opnieuw, en geeft hem een geheime boodschap mee voor zijn commandant Joab. Uria vertrekt onwetend van het feit dat hij zijn eigen doodvonnis met zich meedraagt. Want als Joab de missive opent leest hij: 'zet Uria aan het hoofd van de aanval, en trek in het heetst van het gevecht zijn rugdekking terug.' Joab gehoorzaamt en Uria, in de steek gelaten door zijn vorst en commandant, sneuvelt. Wanneer het nieuws David bereikt, is deze opgelucht. Nadat Bathseba de voorgeschreven rouwperiode heeft volbracht, trouwt hij met haar. Het kind wordt geboren, maar als een vroeggeboorte gezien. David's geheim lijkt veilig te zijn.

Afbeeldingen:

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.