Geen afbeelding beschikbaar

Maria, Koningin de Hemels

Op 22 augustus viert de Rooms-katholieke kerk de gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde. Het feest werd vanaf 1870 officieel gevierd door de Spaanstalige bisdommen in de wereld, maar de praktijk ervan gaat veel verder terug. In 1955 voerde Paus Pius XII (1876-1958) het feest in voor de hele Rooms-katholieke kerk.

In eerste instantie werd het gevierd op 31 mei, aan het eind van de maand van Maria. Op het Tweede Vaticaans Concilie in 1969 werd besloten het feest te verplaatsen naar 22 augustus. Het feest van Maria koningin hoort namelijk bij het feest van Tenhemelopneming, dat in 1950 werd ingesteld en op 15 augustus gevierd wordt. Op 15 augustus viert de kerk de opname van Maria in de hemel, en op 22 augustus dat zij na haar aankomst door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest gekroond werd tot koningin van de hemel.

Over deze gebeurtenissen staat niets in de Bijbel. De traditie is afkomstig uit de middeleeuwen. In de Litanie van Loreto, een ritueel gebed, wordt Maria met haar officiële titels aangeroepen. Daaronder zijn o.a. ook diverse koninginnentitels, zoals Koningin van de engelen, van de aartsvaders, van de apostelen, van de vrede, van alle heiligen en 'Koningin in de hemel opgenomen'. Hoewel de oudste tekst van de litanie dateert uit de 15e eeuw (het Dillingen manuscript), heeft kunsthistorisch en taalkundig onderzoek uitgewezen dat de tekst in ieder geval teruggaat tot de twaalfde eeuw.

Zo wordt de gebeurtenis afgebeeld op het mozaïek in de apsis van de Santa Maria in Trastevere, dat dateert uit de twaalfde eeuw, en op bijvoorbeeld het Mariaportaal van de kathedraal van Reims. Dat de Litanie van Loreto niet alleen een overblijfsel uit vroeger tijden is bewijst het feit dat paus Johannes Paulus II (1920-2005), in navolging van eerdere pausen, twee regels heeft toegevoegd. In 1980 'Moeder van de Kerk', en in 1995 'Koningin van het gezin.'

Vanwege haar positie in de hemel wordt Maria nog wel eens gezien als de derde persoon van de drie-eenheid, maar dit is onjuist. De drie-eenheid bestaat uit de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Rubrieken: 

Personen: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

De Kelten Galaten Galliërs

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juni 23:59 u. een abonnement.

wereldwonder artemistempel Efeze

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 april 23:59 u. een abonnement.

Varkens voor de rechter

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juni 23:59 u. een abonnement.

Martin Luther King, Poor People's campaign

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juni 23:59 u. een abonnement.

Ontdek Geschiedenis Magazine!