Geen afbeelding beschikbaar

Miss Italië moet ‘Pride and Prejudice’ lezen

Patrizia Mirigliani, de organisatrice van Miss Italia heeft besloten de regels voor de in september te houden editie van 2011 aan te scherpen: cosmetische ingrepen, piercings, gekleurde lenzen, haarextensies en tatoeages zijn voortaan uit den boze. Daarnaast moet de miss minimaal drie boeken per jaar lezen. Aanbevolen lectuur: Jane Austen, Tolstoj en Flaubert.

"Er zijn zeker niet zo veel mannen van groot fortuin in de wereld als dat er mooie vrouwen zijn om hen te verdienen", -Jane Austen. Schoonheid stond in vele oude culturen centraal en werd bewonderd. Het bekendste voorbeeld komt uit het werk van Homerus en gaat over de schoonheid van Helena, de dochter van de oppergod Zeus en de mooiste vrouw van Griekenland. Het is echter niet duidelijk of er ook daadwerkelijk schoonheidswedstrijden werden georganiseerd.

Geschiedenis van schoonheidswedstrijden

De ‘moderne’ schoonheidswedstrijden zoals we die vandaag kennen ontstonden eind negentiende -, begin twintigste eeuw. De eerste poging om een schoonheidswedstrijd  te houden was in 1854 in Amerika. Maar de Amerikaanse maatschappij was nog niet klaar voor het schoonheidsvertoon en de wedstrijd werd afgelast. In 1880 werd een nieuwe poging ondernomen, tijdens het zomerfestival om Rehoboth Beach te promoten, een plaats in de Amerikaanse staat Delaware. Het zette een trend voor soortgelijke festivals in andere plaatsen. De eerste Europese schoonheidswedstrijd zou hebben plaatsgevonden in het Belgische Spa, in 1888. De missverkiezing was geboren.

Kritiek

In eerste instantie stuitte de verkiezing op grote weerstand en pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg de wedstrijd meer waardering en werd het vertoon van vrouwelijk schoon aanvaard. Maar de kritiek bleef nooit lang weg. Vanuit feministische- en religieuze hoek kwam er felle weerstand. Zo zouden de wedstrijden vrouwen als lustobject etaleren. Zij vonden de verkiezingen ouderwets, vrouwonvriendelijk, blasfemisch en discriminerend. In de loop der tijd zijn er dan ook veel criteria en capaciteitentests voor de deelneemsters bijgenomen, zoals nu ook weer in Italië. Daar moeten de missen boeken van Jane Austen lezen. Maar waar gingen haar verhalen eigenlijk over?

Jane Austen

"Een vrouw, wanneer zij het ongeluk heeft kennis te hebben van wat dan ook, zou dit zo goed als ze kan moeten verbergen." De Britse roman schrijfster Jane Austen werd geboren op 16 december 1775 in Steventon in Hampshire. Jane groeide op in een familie die veel las en er plezier in had daarover te discussiëren. Al op jonge leeftijd schreef Jane verhalen om haar familie en vrienden mee te vermaken. Ze schreef in Steventon de eerste versies van Sense and Sensibility, Pride and Prejudice en Northanger Abbey. Ze schreef tijdens haar leven zeven romans. De auteur bleef ongehuwd. Ze wilde trouwen uit liefde, maar kwam nooit de juiste persoon tegen. Motieven om in het huwelijk te treden was de rode draad in haar werk.

Oeuvre

Haar eerste twee romans zijn ook meteen de bekendste. In 1795 begon Austen met het schrijven van het boek Sense and Sensibility. Zij gaf het boek uit op eigen kosten in 1811. Het was een soort debat tussen twee zusjes met verschillende persoonlijkheden en tegenovergestelde normen, waarden en gedrag. Twee jaar later verscheen het boek Pride and Prejudice. Austen was al begonnen met het schrijven van het manuscript tussen 1796 en 1797 onder de naam First Impressions. Uitgeverij Thomas Cadell weigerde haar manuscript echter waardoor ze de tekst moest herzien. Uiteindelijk werd het boek Pride and Prejudice uitgegeven twee jaar na Sense and Sensibility in 1813. Emma is haar andere bekende roman en werd gepubliceerd in 1815.

Thema’s

In haar werk zette ze zich af tegen de beeldvorming over vrouwen in de romans van de 18e eeuw. De verhalen gingen over het alledaagse leven van de middenklasse. Austen beschreef de Engelse landadel waarin mannen en vrouwen het slachtoffer konden worden van regels over familiebanden, eigendommen en huwelijk. Onderwijs en intellectuele - en morele ontwikkeling stonden centraal in haar werk. Zonder een flinke dosis sociale vaardigheden en emotionele weerbaarheid werd het leven in  Engeland eind 18e en begin 19e eeuw een stuk onaangenamer, zo blijkt uit haar verhalen. Door middel van goede manieren, respect voor anderen, ook voor degenen lager op de sociale ladder, werden de personages in haar verhalen betere mensen. Bij Austen gebeurden nare dingen bij mensen zonder goede manieren. Slechts door bloed, zweet en tranen kon de eindstreep, lees een gelukkig huwelijk, behaald worden.

Trouwen

Vergeleken met andere romans uit het begin van de 19e eeuw ligt in haar verhalen meer nadruk op de dialoog dan op het beschrijvende element van bijvoorbeeld de natuur. In alle drie de verhalen: Sense and Sensibility, Pride and Prejudice en Emma gaat het om de levenshouding van de karakters, de obstakels die daarbij komen kijken en de ontwikkeling die de personages doormaken. De vraag die in al haar boeken op de achtergrond speelt is: wie trouwt met wie? Meisjes in de achttiende eeuw werden namelijk geacht te trouwen. Banen voor vrouwen uit de middenklasse waren nauwelijks voorhanden. Het dilemma loopt als een rode draad door de werken van Jane Austen heen. Jane Austen trouwde zelf dus niet. Binnen die normen, waarden, familiebanden en geld probeerden de personages zich staande te houden en zich te ontwikkelen tot keurige, nobele dames.

Miss verkiezing Italië 2011

Een half jaar geleden demonstreerden tienduizenden vrouwen tegen het ‘denigrerend vrouwbeeld in Italië’. Ze waren woedend op premier Silvio Berlusconi die de emancipatie van de Italiaanse vrouw jarenlang om zeep zou hebben geholpen. Berlusconi en het schoonheidsideaal in Italië zouden meisjes het idee geven dat welgevormde lichamen belangrijker zouden zijn dan diploma’s. Daarom besloot de organisatrice van Miss Italia dat jonge vrouwen die Miss Italia willen worden zeker één krant per dag moeten lezen en minimaal drie boeken per jaar. Jane Austen wordt aangeraden.

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.