Geen afbeelding beschikbaar

Mormoonse heilige geschriften aangepast

'Ik ben blij met de nieuwe houding ten opzichte van zwarten.'Dit zegt Darius Gray namens zwarte Mormoonse gemeenschap over het aanpassen van de geschiedschrijving van de van oorsprong Amerikaanse Mormonenkerk. Vanaf maart 2013 benadrukken de vier heilige geschriften dat kleurlingen er al vanaf het eerste begin bij horen. De grondlegger van het Mormoonse geloof, Joseph Smith, zou namelijk ook zwarten tot priester hebben gewijd.


Joseph Smith stichtte op 6 april 1830 de Mormoonse kerk nadat hij in 1820 op veertienjarige leeftijd een visioen gehad zou hebben. In dit visioen had Smith de opdracht gekregen de eeuwenoude kroniek Het Boek van Mormon te vertalen. Dit boek maakt, naast onder andere de Bijbel, deel uit van het Mormoonse canon. De aanpassing die nu is gedaan aan de heilige Mormoonse geschriften vermeldt dat de kerk vanaf een bepaald moment ‘gestopt is met het wijden van zwarte priesters van Afrikaanse afkomst’ en dat ‘uit de kerkelijke archieven niet duidelijk wordt hoe dat komt’.


Toch is er wel degelijk een officieel verbod geweest op het wijdden van priesters van Afrikaanse afkomst. Nadat Smith in 1844 vermoord was ontstond er binnen de Mormoonse kerk een successiecrisis. Uiteindelijk was het Brigham Young die in 1847 de nieuwe voorzitter van de Mormoonse kerk werd. Young staat bekend als controversieel en was degene die in 1852 een officieel verbod op zwarte priesters instelde. Hij deed dit omdat kleurlingen volgens hem ‘verstoken zijn van bijna alle zegeningen van intelligentie die in het algemeen worden geschonken aan de mensheid’.


Het verbod hield uiteindelijk meer dan een eeuw stand en werd pas in 1978 afgeschaft. Toen was het verbod echter al enigszins ingehaald door de realiteit, omdat menig Afrikaans dorp door Mormoonse zendelingen al bekeerd was. De nieuwe aanpassingen aan het canon zijn uitzonderlijk en zijn volgens de Mormoonse kerk een bevestiging dat gekleurde leden bij de oprichting al voor vol werden aangezien. Volgens de Amerikaanse religiehistoricus Matthew Bowman benadrukken de wijzigingen in deze nieuwe editie ‘het belang van het begrijpen van de cultuur en context waarin deze heilige geschriften geproduceerd werden’. 

Bronnen

- Trouw, Mormonen passen Schrift aan (…), 06-03-2013

- The Salt Lake Tribune, New Mormon Scriptures (…), 01-03-2013

- LDS.org, Church Releases New Edition (…)

- Carm.org, Interesting Quotes from Brigham Young (…)

- The New York Times, Why Race is Still (…), 18-08-2012

 

Afbeelding

- Wikimedia Commons, Priesthood Restoration (…), 1898

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Religie: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.