Mysterie van 14-eeuwse vicaris Bertoldus Ponc

In Utrecht is de bouw gestart van Schatkamer Domplein II. Het ondergrondse centrum dat medio 2014 open gaat, neemt bezoekers mee in 2000 jaar Nederlandse historie. Tijdens voorbereidend archeologisch onderzoek is enkele weken geleden een fascinerende 14e-eeuwse grafvondst gedaan. Deze is op 16 mei tijdens een feestelijk startmoment voor het eerst getoond.

Schatkamer Domplein II maakt samen met de eerste Schatkamer die in 2010 werd geopend, de verborgen geschiedenis van het Domplein toegankelijk en aanraakbaar. Bezoekers ervaren in een bijzondere belevingswereld de opeenvolgende perioden van bloei en verval vanaf het moment dat de Romeinen rond 45 n.Chr. het castellum Traiectum bouwden. Centraal in het verhaal staat ‘het schricklijk tempeest’, de tornado die in 1674 over Nederland raasde en het schip van de Domkerk in puin legde.

Schatkamer Domplein II

Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna 5 meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar. Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal permanent voor publieksdoeleinden wordt getoond. Een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Utrecht heeft hiervoor de basis gelegd. Eerdere opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949 bepaalden de vorm van het centrum.

Grafvondst uit de 14e eeuw

Op donderdag 16 mei onthulde Initiatief Domplein in de Pandhof aan het Domplein i.s.m. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de archeologen van de gemeente Utrecht de uitzonderlijke grafvondst uit de 14e eeuw. De vondst is gedaan tijdens het aanleggen van kabels en leidingen voor Schatkamer Domplein II voorafgaand aan de echte start van de werkzaamheden aan dit ondergrondse bezoekerscentrum.

Bertoldus Ponc

In de smalle sleuven voor de kabels en leidingen is een rode zandstenen grafsteen gevonden met een prachtige gotische inscriptie. Er bovenop vonden de archeologen van de gemeente Utrecht een skelet. Of de grafsteen en het skelet bij elkaar horen is nog een raadsel. De steen hoort volgens de inscriptie bij de vicaris van het bisdom Utrecht, Bertoldus Ponc overleden in 1397.  In het kerkelijk bestuur is de vicaris een belangrijk man en behoort tot de staf van de bisschop. In samenwerking met de archeologen van de gemeente Utrecht zal verder onderzoek gedaan worden naar deze spectaculaire vondst.

Tijdens de bouw organiseert Initiatief Domplein verschillende soorten rondleidingen, al dan niet gecombineerd met een bezoek aan de bouwplaats of Schatkamer Domplein I. Meer informatie.

Leestips - Boeken

750 jaar Dom en rondom + CD + DVD
750 jaar Dom en rondom + CD + DVD

€ 34.90

 

Partners: 

Landen: 

75 jaar atoombom

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’. Wat zijn de gevolgen van de atoombom op de mensen en de omgeving?

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!

Lees Archeologie Magazine

Lees de special in het komende nummer van Archeologie Magazine. Neem vóór vrijdag 19 februari 16:00 u. een abonnement.

Ontdek Geschiedenis Magazine!