Geen afbeelding beschikbaar

Nationale feestdag in Montenegro

Vandaag, 13 juli, viert Montenegro haar nationale feestdag. Op 3 juni 2006 riep het parlement de onafhankelijkheid uit, nadat de bevolking in een referendum voor afscheiding van de confederatie Servië-Montenegro had gestemd. Sinds 2010 is het land kandidaat lid van de Europese Unie.

Montenegro werd oorspronkelijk bevolkt door de Illyriërs, een indo-Europees volk waar onder andere ook de Albanen toe behoorden. In de vierde eeuw stichtten de Grieken enkele kolonies in het gebied, en in de vierde eeuw vestigden ook enkele Keltische stammen. In 9 na Christus veroverden de Romeinen Illyrië en maakten er de provincie Illyricum van. De splitsing van het Romeinse Rijk in een West- en Oost-Romeins rijk deelde het gebied in tweeën, maar noch het Westelijke Rijk, noch de Byzantijnen konden Montenegro afdoende beschermen tegen invallen van de Gothen en de Slaven.

Theocratie

In de late middeleeuwen werd de macht in het gebied overgenomen door de stadstaat Venetië. Daarna werd het een onafhankelijk prinsbisdom. (Een prinsdom waarbij de vorst ook bisschop is). In 1852 werd de theocratie in het land afgeschaft en werd Montenegro een 'gewoon' prinsdom. In 1910 werd Montenegro een koninkrijk onder koning Nicolaas I. De onafhankelijkheid was echter van korte duur. Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos Montenegro de kant van Servië. Na de oorlog zagen deze hun kans schoon en voegden het land bij het koninkrijk Joegoslavië. In de Tweede Wereldoorlog werd het land eerst bezet door Italië en daarna door Duitsland. Na de oorlog werd Joegoslavië een federatie onder het gezag van Josip Tito, die het land decennialang als dictator regeerde. Tito wist de etnische verschillen in Joegoslavië onder controle te houden, maar na zijn dood in 1980 namen de spanningen snel toe.

Escalatie

Vanaf midden jaren '80 nam vooral in Servië, In de jaren '90 escaleerde de situatie, met oorlog als gevolg. Slovenië, Macedonië, Bosnië, Herzegovina en Kroatië verlieten de Joegoslavische federatie. Montenegro en Servië niet. Ze werden samen ook wel Klein-Joegoslavië genoemd. (Formeel: Federale Republiek van Joegoslavië). In Montenegro bleven partijen die voor onafhankelijkheid waren actief. Na een korte periode als confederatie van de staten Servië en Montenegro, stemde de bevolking van Montenegro in 2006 voor onafhankelijkheid.

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.