Nur ad-Din: licht van het geloof

Zo goed als heel Aleppo is terug in de handen gevallen van de Syrische regering. In de stad geldt nu een staakt-het-vuren. De troepen van Assad hebben jarenlang gestreden met rebellengroepen om het oostelijke deel van Aleppo terug te veroveren. Inmiddels hebben zij dit doel bijna bereikt. Eén van deze rebellengroeperingen is de Islamitische groep Harakat Nour al-Din al-Zenki, vernoemd naar atabeg Nur ad-Din. Nur ad-Din regeerde over de Syrische provincie in het rijk van de Seltsjoeken van 1146 tot 1174.

Nur ad-Din: atabeg van Aleppo

Nur ad-Din betekent letterlijk ‘Het licht van het geloof’. De leider werd beroemd om de manier waarop hij het Syrische leger reorganiseerde. Daarmee legde hij de basis voor het succes van Saladin. Nur ad-Din reorganiseerde het leger na de moord op zijn vader in 1146, die atabeg (een soort gouverneur) was van Aleppo en Mosul. Nur ad-Din en zijn broer verdeelden de gebieden onderling, met de Nahr al-Khabur rivier als grens. Nur ad-Din regeerde over Aleppo en omstreken, Nur ad-Dins broer kreeg het gebied rond Mosul.

Het leiderschap van Nur ad-Din

Bepaald vredig begon Nur ad-Din zijn leiderschap niet. Het jaar dat hij aan zijn taak begon, liet hij de complete Christelijke bevolking van de door zijn vader veroverde provincie Edessa vermoorden. Al hun vestingen werden verwoest, waarna de vrouwen en kinderen tot slavernij gedwongen werden. Tegelijkertijd hield hij zijn buurlanden wel te vriend, mede om later een sterk islamitisch front te kunnen vormen tegen de kruisvaarders. Hierover sloot hij een verdrag met de gouverneur van Damascus. Samen moesten ze niet alleen de kruisvaarders het hoofd bieden, maar kregen ze ook te maken met rebellen in hun eigen sultanaten. Daarna wist Nur ad-Din ook in etappes Egypte bij zijn rijk voegen, tussen 1169 en 1171.

De vader van zijn steden

Maar naast zijn streven naar vereniging en macht, zette Nur ad-Din zich vooral in voor de culturele ontwikkeling van zijn steden. Hij liet bijvoorbeeld in elke stad moskeeën en universiteiten bouwen. In zijn onderwijs werd er voornamelijk gefocust op het overbrengen van de leer van de Koran. Ook kwamen er gratis ziekenhuizen en rustplekken voor reizigers. Zo probeerde Nur ad-Din zijn taak als leider voor het volk zo goed mogelijk te vervullen. Hij ontwikkelde zelfs rechtszaken voor degenen die een misdrijf begingen, om gerechtigheid te bewaren. Dit alles maakt hem tot een legendarisch symbool binnen de islamitische cultuur. Hij wordt nog altijd als een strijder gezien met veel moed en vroomheid, die zich toch altijd bescheiden bleef.

Samenkomst van moslimstaten en Saladin

Nur ad-Din zag het als zijn taak om alle moslimstaten samen te voegen, maar Saladin wilde geen deel van dit verbond uitmaken. Toen Nur ad-Din in 1171 en 1173 besloot om Jeruzalem binnen te vallen, hield Saladin zich hier volledig buiten. Hij hoopte namelijk dat het koninkrijk als een bufferzone zou dienen tussen Egypte en Syrië. Toen Nur ad-Din hierachter kwam, besefte dat hij op zijn hoede moest zijn. Beide sultans besloten hun leger klaar te stomen voor een oorlog die de geschiedenis uiteindelijk zou tekenen.

Het overlijden van Nur ad-Din

Op weg naar de invasie van Egypte, werd Nur ad-Din onwel. Hij had een abces bij zijn keelamandel. Uiteindelijk overleed hij aan de gevolgen hiervan in de citadel van Damascus. Zijn zoon As-Salih Ismail al-Malik werd zijn erfgenaam, Saladin verklaarde zichzelf een vazal van As-Salih Ismail al-Malik, met als doel om Syrië en Egypte te verenigen. Hij huwde de weduwe van Nur ad-Din en veroverde Syrië in 1185. Zo kwam de droom van Nur ad-Din toch uit.

<h3>Bronnen:</h3>
britannica.com <a href="https://www.britannica.com/biography/Nur-al-Din" target="_blank">Nur ad-Din</a>
<h3>Afbeeldingen:</h3>
commons.wikimedia.org <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nur_ad-Din_Zangi.jpg" target="_blank">Nur ad-Din</a>

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt