De viering van Onafhankelijkheidsdag in Philadelphia, 1819. Een schilderij van John Lewis Krimmel.

Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten

Vandaag vieren de Verenigde Staten van Amerika hun onafhankelijkheid. Onafhankelijkheidsdag, ook wel The Fourth of July genoemd, is één van de bekendste nationale feestdagen in de VS. Bezongen, verwerkt in films, en vooral: uitbundig gevierd.

Onafhankelijkheidsverklaring

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another... Zo begint de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten. Met deze verklaring maakten 12 van de 13 Britse kolonies in Noord Amerika zich op 4 juli 1776 los van hun moederland en verklaarden zich onafhankelijk.

Vervreemding van Groot-Brittannië

In de decennia daarvoor was Amerika ideologisch langzaam vervreemd van het moederland Groot-Brittannië. Liberalisme, democratie en republicanisme waren de drijvende krachten daarachter. Steeds meer Amerikanen raakten er van overtuigd dat het Engelse bestuur alleen het voordeel van Engeland op het oog had, en niet dat van de koloniën. Vooral tal van belastingen, zoals de 'sugar act', de 'stamp act', en de 'tea act' zetten kwaad bloed, omdat de Amerikanen concludeerden dat de belastingen wel aan hen werden opgelegd, maar niet ten goede aan de kolonies zelf kwamen.

Politiek verzet

In eerste instantie was het verzet vooral politiek, door allerlei commissies, raden, en niet te vergeten, de publieke opinie middels pamfletten en de kranten. Maar uiteindelijk werd dit geweldloze verzet vervangen door verzet waarbij wel gebruik werd gemaakt van wapens. Van 1775 tot 1783 woedde de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Vanaf 1778 werd deze oorlog zelfs een internationale oorlog omdat de strijd zich verplaatste van het Amerikaanse continent naar Europa, de Europese kolonies in Amerika, en India. Frankrijk schaarde zich ideologisch en militair achter de Amerikanen, de Nederlanders stonden sympathiek tegenover de rebellen en leverden hen wapens en voorraden. Uiteraard tegen goede betaling. In 1780 sloot de Republiek zich echter daadwerkelijk aan bij de anti-Britse alliantie waar ook Frankrijk en Spanje deel van uitmaakten. Drijvende kracht achter deze internationale ontwikkelingen was Thomas Jefferson, één van de opstellers van de Onafhankelijkheidsverklaring en daarmee algemeen beschouwd als de geestelijk vader van de VS.

Overwinning op de Britten

In 1781 kwam er met het beleg van Georgetown en de overgave van generaal Cornwallis een einde aan de vijandelijkheden, hoewel er daarna nog wel schermutselingen plaatsvonden, vooral op zee, totdat uiteindelijk in 1783 vrede werd gesloten. In de jaren erna kreeg de Amerikaanse onafhankelijkheid uiteindelijk vaste vorm door de aanname van een grondwet en de vorming van een federatie.

Onafhankelijkheidsdag

Independence Day is een belangrijke dag in de VS. De dag wordt gevierd met parades, picknicks, en vooral veel vuurwerk. De Onafhankelijkheidsdag figureert in verschillende gedichten, liederen en films, zoals Born on the Fourth of July van Oliver Stone en de science fictionfilm Independence Day.

Afbeelding

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Alles over koning Willem I Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

75 jaar atoombom

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’. Wat zijn de gevolgen van de atoombom op de mensen en de omgeving?

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Alles over Oldenbarnevelt lees je in Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het  komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 29 oktober 16:00 u. een abonnement.