Geen afbeelding beschikbaar

Oorsprong van het salafisme

De Duitse politie is een grootschalige actie begonnen tegen radicale salafisten. Deze islamitische stroming zou volgens de Duitse inlichtingendienst moslims aanzetten tot geweld en zou banden onderhouden met terroristische organisaties. Het salafisme is een islamitische stroming, waarvan de aanhangers terug willen keren naar de vroegste vorm van de islam, die ontstond toen Mohammed zijn geloof begon te prediken aan de Arabieren.

Mohammed was een Arabier uit Mekka die volgens de overleveringen in 610 bezocht werd door de engel Gabriël, die hem opdroeg om het woord van Allah te verspreiden. Drie jaar na deze gebeurtenis begon Mohammed te prediken aan de inwoners van Mekka. In 622 had hij een grote groep volgelingen vergaard met wie hij zijn geloof in Arabië verspreidde. Mohammed en zijn helpers schreven de Koran, het heilige boek van de islam, op palmbladeren en boomschors. Mohammed stierf in 632, maar zijn geloof werd in de eeuw na zijn dood verder verspreid over Arabië, Afrika en het Midden-Oosten. De islam, zoals Mohammed het predikte, was tegen sociale ongelijkheid en ontmoedigde hiërarchie.

Kalifaten en de machtsstrijd

Toen de islam zich echter verder verspreidde over het Midden-Oosten ontstond er weldegelijk een hiërarchie. De kaliefen, in naam de opvolgers van Mohammed, groeiden uit tot machtige heersers en in veel gevallen waren zij naast hun religieuze functie ook koningen.Evenals bij het christendom ontstond er binnen de islam een kastensysteem, waarin de kalief in plaats van de paus de macht verdeelde. De ongelijkheid groeide steeds meer en de islam splitste zich op in diverse stromingen, waarvan de leiders elkaar onderling bestreden.

Islamitische theologen

IbnTaymiyyah (1263-1328) was een islamitische theoloog die in de middeleeuwen constateerde dat de islamitische wereld naar zijn mening te ver was afgeweken van de oorsprong. Hij zag dat er een hiërarchie was ontstaan en vond bovendien dat de islam teveel gebruiken leende van het christendom. Omdat IbnTaymiyyah zijn mening over hiërarchie publiekelijk verkondigde, werd hij meermaals opgesloten. Hij stierf uiteindelijk in 1328 in gevangenschap. Mohammed Ibn Al-Wahhab was een theoloog, die in 1744 medeverantwoordelijk was voor het stichten van de eerste Saudische staat in Arabië. Al-Wahhab was overtuigd door de leer van IbnTaymiyya. Hij gebruikte de stichting van de Saudische staat om de leer verder te verspreiden.

Salafisme

Deze nieuwe stroming, het salafisme (van salaf, Arabisch voor ‘voorvaderen’) kreeg snel veel volgelingen. Net zoals de christelijke reformatie in Europa, was het salafisme een poging om terug te keren naar de oorsprong van het geloof. Het salafisme werd de staatsreligie van Saudi-Arabië, maar won ook in andere delen van de islamitische wereld aan populariteit. Zo bereikte de stroming in de 20e eeuw zelfs China.

Ook Duitsland heeft een aantal inwoners die het salafisme aanhangen. De Duitse inlichtingendienst schat dat er ongeveer 4.000 salafisten in Duitsland wonen. Donderdag begon de Duitse politie een grootschalige actie tegen radicale salafisten. Volgens een woordvoerder van de Duitse politie ‘zijn niet alle salafisten radicaal, maar heeft het salafisme wel sterke banden met terroristische organisaties’.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.