Op reis naar het Koninkrijk der Nederlanden

Deze jaren herdenken we 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. De totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden is het gevolg van een lange ontwikkeling. In die ontwikkeling stond de controverse over het erfelijk karakter van de positie van de Stadhouder en de Oranje-dynastie centraal.

Van Republiek naar Koninkrijk

Door de 80-jarige oorlog 1568 - 1648 verkregen de Noordelijke Nederlanden hun onafhankelijkheid. Met het Plakkaat van Verlating (1981) verklaarden zij zich feitelijk onafhankelijk. Toen het niet lukte om een nieuwe landheer aan te stellen werd Nederland de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1988). Een gedurfde stap omdat deze staatsvorm tot dan toe het meest geschikt werd geacht voor stadstaten. In de republiek ontstond een controverse over het erfelijk karakter van het stadhouderschap van de Oranje’s. Het optreden van stadhouder Willem II leidde bijvoorbeeld tot het Eerste Stadhouderloze tijdperk.

Binnenkant van Völkerschlachtdenkmal. Binnenkant van Völkerschlachtdenkmal.

Maar in het rampjaar 1672 deed men toch weer een beroep op de daadkrachtige Willem III. De controverse bereikte zijn hoogtepunt in de periode 1787-1813 met de revolte van de Patriotten (1787), de stichting van de Bataafse Republiek en de vlucht van stadhouder Willem V (1795). Zij werd beëindigd met de terugkeer van Willem Frederik van Oranje als “souverein vorst” (1813) en later Koning Willem I in 1815. Een definitieve oplossing van de verhouding tussen erfelijke politieke macht en volksvertegenwoordiging kwam met de herziene grondwet van 1848 waaraan de naam van de Staatsman Thorbecke is verbonden.

Gewapende Conflicten

Op een aantal momenten werd de ontwikkeling naar het Koninkrijk der Nederlanden zoals wij dat nu kennen geaccentueerd door gewapend conflict. Durendale Militair-historische reizen heeft in 2014 een aantal reizen en dagtochten rond dit thema.

Heiligerlee 1568

Van 6-8 juni vindt een reis plaats naar Friesland en Groningen waarbij de gebeurtenissen tijdens de 80-jarige oorlog en het Rampjaar 1672 centraal staan. Onder andere worden de slagvelden van Heiligerlee en Jemmingen (1568) bezocht die het begin van de opstand tegen Philps II markeren. De Friese waterlinie die in het rampjaar 1672 een rol heeft gespeeld staat ook op het programma. Ook bezoeken we het sfeervolle vestingdorp Oudeschans en Bourtange, waar we verblijven in de historische vesting zelf.

Leipzig Volkerenslag 1813

Durendale historische reizen. Weg naar Ohain

Van 16-21 oktober maken we een reis naar Leipzig waar we zien hoe het Franse leger verslagen werd door de Russen, Oostenrijkers en Pruisen en Zweden. We bezoeken o.a. het monument van de Volkerenslag en het ASISI-panorama. Het panorama verbeeld de terugtocht van de Fransen door de stad Leipzig en is tot eind 2015 te bezoeken. We brengen ook een bezoek aan de slagvelden van Jena en Auerstedt (1806) waar Pruisen onderging. Deze nederlaag en de vrijheidsoorlog van 1813 speelden een belangrijke rol in het Duitse Nationalisme en in dat verband brengen we ook een bezoek aan het concentratiekamp Buchenwald bij Weimar.

Waterloo 1815

De test van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden kwam met de terugkeer van Napoleon van Elba. Onze reis van 26-28 juni volgt de route van de opmars van Napoleon van Beaumont naar Waterloo. Na het verdrijven van de Pruisen uit het mooie stadje Thuin (bekend van de hangende tuinen) rukt Napoleon op naar Ligny om hen definitief te verslaan.

Bij Quatre Bras gooien de Nederlanders roet in het eten waardoor de Pruisen kunnen ontkomen. Bij Waver lukt het de Franse Generaal Grouchy om de Pruissische achterhoede te verslaan. Ondertussen heeft Napoleon bij Waterloo de aanval op het Nederlands-Engelse leger ingezet, maar komt hij in de problemen door het arriveren van de Pruisische hoofdmacht op het slagveld. Omdat er nog zoveel historische gebouwen zijn en de slagvelden niet veel veranderd zijn is deze reis een bijzondere belevenis.

Meer informatie over deze reizen en vindt u op de website van Durendale.

Rubrieken: 

Landen: 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

olympische spelen vrouwen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.