Opnieuw bommen op Hama

Opnieuw vallen er doden in Hama. De Syrische stad, bakermat van de Moslim Broederschap, ligt onder vuur van de troepen van president Bashar al-Assad. Een herhaling van de gebeurtenissen van 2 februari 1982 dreigt.

Syrië wordt geregeerd door de Ba'ath partij. De partij werd in 1947 opgericht in Damascus. Later ontstonden er ook in andere Arabische landen afdelingen, bijvoorbeeld in Irak. In 1963 wierp de partij in Syrië het toenmalige bewind omver. Vanaf dat moment heeft, tot april van dit jaar, voortdurend de noodtoestand gegolden, waardoor de regering over vrijwel volledige volmachten beschikte.

Conflict met de Moslim Broederschap

Uit de rangen van de Ba'ath partij klom Hafez al-Assad uiteindelijk op tot de hoogste macht. In 1970 wist hij die positie te verzilveren door een militaire dictatuur uit te roepen en zichzelf tot president voor het leven te benoemen. Hij slaagde er in zijn bewind te stabiliseren en bleef staatshoofd tot aan zijn dood in 2000, waarna hij door zijn zoon Bashar al-Assad werd opgevolgd. De Ba'ath partij is gebaseerd op een socialistische grondslag, vermengd met een flinke dosis nationalisme. De partij hangt de groot-Arabische gedachte aan en streeft naar een seculiere staat. Daarmee kwam de partij in conflict met de Moslim Broederschap, een Islamitische beweging die juist een islamitische staat op religieuze grondslag voorstaat.

Duizenden burgerdoden

In het begin van de jaren '80 waren er verschillende gewelddadige incidenten tussen de aanhangers van de Moslimbroederschap en de regering. Net als nu tolereerde president Assad en zijn partij geen tegenstand. Assad zette het Syrische Volksleger in tegen de opstandelingen, die verzameld waren in de stad Hama, ten noorden van de hoofdstad Damascus. Het volksleger omsingelde de stad en bestookte haar drie weken lang met vliegtuigen en artillerie. Schattingen over het aantal doden lopen uiteen van 10.000 tot 25.000, waarvan het grootste deel burgers.

Vakkundig in de doofpot

In tegenstelling tot de situatie nu kwam er van de massaslachting in Hama weinig nieuws naar buiten. In het westen is het drama voor de meeste mensen onbekend. Dat komt niet alleen omdat de Syrische regering de zaak vakkundig in de doofpot stopte, maar ook omdat later dat jaar alle internationale aandacht werd opgeëist door de moordpartijen in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Libanon. De schrik zat er in Syrië in ieder geval goed in. Assad senior heeft sindsdien geen echte opstanden meer hoeven vrezen. Zijn zoon lijkt nu in de voetsporen van zijn vader te treden.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Verhalen over het herinneringserfgoed
Standbeelden, Gedenkzuilen, Plaquettes, Borstbeelden en Gedenkstenen door Eric Kastelein 

75 jaar atoombom

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki’. Wat zijn de gevolgen van de atoombom op de mensen en de omgeving?

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeaus!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!