Osman I: oprichter van het Osmaanse Rijk

Osman I (1258-1326) was de grondlegger van het Osmaanse Rijk en de stichter van de Osmaanse dynastie. Osman I el Gazi werd niet als moslim geboren. Hij bekeerde zich echter tot dit geloof, waarna hij de naam ‘el Gazi’ kreeg: strijder voor de islam. In voortdurend conflict met de Byzantijnen wist Osman I zijn gebied aanzienlijk uit te breiden en legde daarmee de basis voor het Osmaanse Rijk.

Feit en fictie rondom Osman I

Er zijn weinig bronnen over het leven van Osman die ook daadwerkelijk tijdens zijn leven geschreven werden. De meeste bronnen waarin over hem gesproken wordt zijn minstens 100 jaar na zijn dood geschreven. Dit maakt het moeilijk om een objectief beeld over Osman te schetsen: wat is feit en wat is fictie? De meeste informatie over Osman is niet onpartijdig te noemen.

Vestiging in Anatolië

Volgens de Osmaanse geschiedschrijving vestigde de Kayi stam van Osman zich onder leiding van Ertugrul, Osmans vader, in het noordwesten van Anatolië. Zij waren op de vlucht voor de Mongolen. Ertugrul zou zich aangesloten hebben bij de toenmalige sultan van de Seljoeken, maar veel historici doen dit af als een verzinsel van latere Osmaanse hofschrijvers. De sultan gaf hem toestemming zich te vestigen in het noordwesten van Anatolië (grofweg het huidige Turkije). De vader van Osman zou rond 1280 overleden zijn, waarna Osman de leiding over de stam kreeg.

Uitbreiding van het gebied onder Osman I

Osman breidde zijn territorium langzaam uit. Dit ging ten koste van het verzwakte Byzantijnse Rijk. De uitbreidingen gingen veelal, maar niet altijd, gepaard met militaire veroveringen. De strategie van Osman was voornamelijk het plegen van overvallen in Byzantijns gebied. Grootschalige veldslagen werden in eerste instantie vermeden. In bepaalde gevallen zouden lokale Byzantijnse edelen in zijn rijk geïncorporeerd zijn, in andere gevallen werden allianties gesloten via huwelijken.

Osman I sticht het Osmaanse Rijk

In 1299 stichtte hij het Osmaanse Rijk. In 1302 vond een eerste daadwerkelijke veldslag plaats tussen soldaten van Osman I en een Byzantijns legertje. De mannen van Osman waren veruit in de meerderheid, aangezien een groot deel van de Byzantijnse troepen zich had afgescheiden van het leger om hun eigen gezinnen en grondgebied te verdedigen tegen overvallen. De helft van het Byzantijnse leger bestond uit huurlingen. Toen de twee legers elkaar troffen, weigerden de huurlingen slag te leveren. De lichte cavalerie van de Osmanen wist door de Byzantijnse linie heen te breken, waarna de slag gewonnen was.

De laatste daad van Osman I was de verovering van de stad Bursa. Osman werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Orhan. Onder Orhan breidden de Osmanen hun invloed uit. Ook veroverden zij een eerste stuk van Europa.

<h3>Bronnen</h3>
britannica.com <a href="https://www.britannica.com/biography/Osman-I" target="_blank">Osman I</a>

historiek.net <a href="http://historiek.net/osman-i-1258-1324/153/" target="_blank">Osman I</a>
<h3>Afbeeldingen</h3>
wikimedia.org <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taklide-Seif_at_display_2014-05-... target="_blank">zwaard Osman I</a>, foto Gatefp

wikimedia.org <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osman.jpg" target="_blank">Osman</a>

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Het ‘masterplan’ van Montgomery

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Nu in de winkel

Het nieuwe nummer is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Buffalo Bill op tournee

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Voor de leeuwen! Dierengevechten in de oudheid

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.