Slag bij Megiddo

Ottomanen definitief verslagen bij de Slag bij Megiddo

Op 21 september 1918 weten de Britten de legers van het Ottomaanse Rijk tijdens de Slag bij Megiddo te verslaan. Ondanks de Duitse steun aan de kant van de Ottomanen, worden zij vakkundig misleidt door de Britten en is een nederlaag niet meer af te wenden. Hierdoor weten de Britten de Ottomanen definitief uit Palestina te verdrijven.

Britten in Egypte

In de 19e eeuw was het imperium van het Britse Rijk uitgegroeid tot een van de grootste imperia ter wereld. De Britten zochten een snellere handelsroute en vonden de oplossing in Egypte met de aanleg van het Suezkanaal. Dankzij Franse en Britse druk werd er in 1859 begonnen met de aanleg van het Suezkanaal, dat in 1869 werd geopend. In deze periode verleenden Groot Brittannië en Frankrijk maar al te graag leningen aan Egypte. Dit zorgde er voor dat de economische situatie van Egypte sterk verslechterde. Uiteindelijk werden de schulden zo hoog, dat de Britten in 1882 Egypte bezetten en het bestuur overnamen.

De Slag bij Megiddo

Gedurende de heerschappij van de Britten in Egypte was er kleinschalig sprake van protest en verzet van de Egyptenaren. Zo waren er nationalistische groeperingen in het land en was er nog altijd sprake van een band met het Ottomaanse Rijk. Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak en Groot Brittannië door de Europese bondgenootschappen tegenover het Ottomaanse Rijk kwam te staan, ondernamen de Britten direct actie door de Egyptische banden met het Ottomaanse Rijk zoveel mogelijk te breken. Het Ottomaanse Rijk zette gedurende de Eerste Wereldoorlog verschillende offensieven op tegen de Britten in Egypte. De Britten beperkten zich enkel tot het verdedigen van Egypte, aangezien hun prioriteit aan het Westfront lag. Pas in de zomer van 1917 kwam hier verandering in. De Britten startten een offensief, waarmee in december van dat jaar Jerusalem werd veroverd. Op 19 september 1918 begon de Slag bij Megiddo waarmee de Britten de Ottomanen definitief uit Palestina wilden verdrijven. De Britten wisten de Duitse commandanten in het Ottomaanse leger te misleiden door de niet voor de hand liggende route voor een offensief te nemen. Daarbij hadden de Britten een overmacht qua mankracht, wat resulteerde in de nederlaag van de Ottomaanse legers op 21 september 1918.

Bronnen

-          Historyofwar.org, Battle Megiddo 1918

Afbeelding

-          Wikimedia Commons, Armoured car Mediggo 1918

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Onderwerpen: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.