President Obama ziet Abraham

Vandaag is de Amerikaanse president Barack Obama jarig. Hij bereikt de rijpe leeftijd van vijftig jaar. In Nederland wordt dan gezegd dat je 'Abraham hebt gezien.'

Abraham wordt door joden én arabieren gezien als hun stamvader. Buiten de Bijbel en de Koran zijn er geen schriftelijke bronnen van zijn leven, hoewel de meeste historici er van uit gaan dat Abraham een historisch persoon is. Abraham zou geleefd hebben in het tweede millennium voor Christus. Hij was afkomstig uit Ur, een stad in Mesopotamië. De Bijbel vertelt dat Abraham van God de opdracht kreeg te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. Via Haran in het huidige Turkije, trok Abraham naar Kanaän, het huidige Israël.

Vader van verschillende volken

Abraham en zijn vrouw Sara waren kinderloos, maar toch beloofde God hem een groot nageslacht. Hij kreeg eerst een zoon bij zijn slavin Hagar: Ismaël. Van hem zouden de Arabieren afstammen. Daarna kreeg hij op hoge leeftijd een zoon bij Sara, die Isaäk heette en uit wie het joodse volk voort gekomen zou zijn. Abraham zelf bereikte de leeftijd van maar liefst 175 jaar.

Abraham wordt wel de Vader der gelovigen genoemd, omdat zowel het jodendom, het christendom als de Islam hem als stamvader beschouwen.

Maar hoe zit het dan met die vijftig jaar en Abraham? Dat heeft te maken met een tekst uit het Nieuwe Testament. In een discussie met de geestelijk leiders van de joden zegt Jezus: 'Eer Abraham was ben ik'. Waarop zijn opponenten antwoorden: 'U bent nog geen vijftig en u hebt Abraham gezien?

Traditionele viering

In met name het oosten van het land is het traditie dat buren en vrienden bij je vijftigste verjaardag een pop van een oude man in de tuin zetten (bij een vrouwelijke verjaardag uiteraard een vrouw, en dan heb je 'Sara gezien'). Een gewoonte die je de laatste jaren wel op meer plaatsen in Nederland ziet opduiken. Ook kun je bij de bakker 'Abrahams' bestellen, een speciale koek, meestal ook in de vorm van een oude man/vrouw.

Of er in de tuin van het Witte Huis een Abraham staat valt te betwijfelen, maar Obama viert zijn verjaardag wel. Vanmiddag is er een receptie voor het personeel in het Witte Huis, en vanavond een feest. Aanstaand weekend doet Obama zijn verjaarsfeest in Camp David nog eens dunnetjes over.

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Deze bijzonder collectie, met bruiklenen van het Rijksmuseum, is verlengd t/m 13 september 2020.

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Neem nu een abonnement en krijg schitterende cadeau's!

Meteen op de hoogte van de nieuwste historische verhalen!