Prins Bernhard wilde 200 Nederlandse SS'ers executeren

Volgens nieuwe dagboekfragmenten van de Nederlandse kolonel P.L.G. Doorman heeft prins Bernhard in september 1944 voorgesteld om 200 gevangen Nederlandse SS’ers te executeren. Hij wilde deze krijgsgevangenen zonder enige vorm van proces laten fusilleren. Kolonel De Ruyter van Steveninck, bevelhebber van de Prinses Irene Brigade, weigerde dit, waarna de gevangenen naar Amerika werden getransporteerd.

Bevelhebber Binnenlandse Strijdkrachten

Prins Bernhard werd op 3 september 1944 benoemd als bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, waar de Prinses Irene Brigade ook onder viel. De 200 Nederlandse SS’ers waren begin september gevangen genomen door Amerikaanse troepen in Hasselt. Prins Bernhard liet vervolgens op 10 september weten dat hij de SS’ers wilde laten overdragen aan de Prinses Irene Brigade, zodat zij de SS’ers konden executeren. De Ruyter van Steveninck weigerde echter om dit bevel door te voeren, waarna de SS’ers op transport naar Amerika werden gezet.

Grap?

Dit voorval was na de oorlog al bekend, maar Prins Bernhard hield in de jaren ‘80 tijdens een interview met AVRO’s Televizier vol dat het slechts een ‘grap’ was geweest. Uit bestudering van dagboekfragmenten van kolonel Doorman door de makers van de strip Agent Orange over het leven van Bernhard, blijkt echter dat er van een grap geen sprake was. Volgens het dagboekfragment was de prins namelijk bang dat de SS’ers na de oorlog zouden ontkomen.

Dagboekfragment

Het gaat om het volgende fragment van kolonel Doorman: “Met ZKH [Zijne Koninklijke Hoogheid] botert het ook al niet. Deze laatste wil hem nl. de gevangen genomen Nederlandse SS-soldaten uitleveren om ze dood te schieten. Steef heeft dit geweigerd. Wil ze wel doodschieten, doch alleen na een behoorlijk "proces". Overigens was de politiek van SHAEF, dat iedereen, die in een D. [Duits] uniform gevangen werd genomen, behandeld zou worden als "prisoner of war". Na den oorlog kan dan elke Regeering doen wat zij wil. Doch de Prins is hier fel tegen. Vreest dat ze ons zullen ontgaan. Zou met Biddle Smith hebben geregeld dat ze reeds nu worden afgestaan. Ik vind dit alles een onprettig gedoe. Hoewel ze volkomen verdienen doodgeschoten te worden.”

Steef verwijst in dit fragment naar kolonel De Ruyter van Steveninck. De afkorting SHAEF staat voor het Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, het hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de geallieerde troepen in Europa.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement..

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juli 16:00 u. een abonnement.