Rassenscheiding in North Carolina, 1950, door Elliot Erwitt. Bron: Flickr.

Rassenscheiding in de Verenigde Staten in de 20e eeuw

De bovenstaande foto is gemaakt in de Verenigde Staten, om precies te zijn in North Carolina. Op de foto is te zien hoe er in de Verenigde Staten in 1950 nog sprake was van rassenscheiding, want hoewel de beide wasbakken zijn aangesloten op dezelfde kraan, is duidelijk te zien dat de wasbak voor de blanke bevolking een stuk luxueuzer is dan die voor de zwarte bevolking.


Hoewel de rassenscheiding in de Verenigde Staten na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) officieel was afgeschaft, was hier in de zuidelijke staten in de praktijk weinig van te merken. Daar werden na de Burgeroorlog opnieuw wetten ingevoerd die de zwarte bevolking achterstelden ten opzichte van de blanke bevolking. Zo moest de zwarte bevolking in sommige staten in het openbaar vervoer gescheiden van de blanke bevolking zitten en was het voor zwarte mensen in sommige zuidelijke Amerikaanse staten een stuk lastiger om te stemmen.


In de tweede helft van de 20e eeuw kwam er steeds meer verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Dit verzet groeide vlak na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog hadden veel zwarte soldaten zij aan zij gevochten met blanke soldaten tegen de nazi’s. Daarom waren veel zwarten verontwaardigd over het feit dat de discriminatie in de Amerikaanse samenleving na de oorlog weer op dezelfde voet verder ging.


Belangrijke namen uit de Civil Rights Movement, de beweging die zich voor het opheffen van de discriminatie inzette, zijn Martin Luther King (1929-1968) en Rosa Parks (1913-2005). De beweging groeide toen Rosa Parks uit Alabama in 1955 op weigerde te staan voor een blanke, hoewel dat in de wet verplicht was gesteld. Hierna begon Martin Luther King een succesvolle busboycot in Montgomery, de hoofdstad van Alabama. Deze duurde een jaar en de busmaatschappij in Montgomery ging hierdoor bijna failliet. In de jaren daarna kreeg de Civil Rights Movement steeds meer aandacht en dit leidde uiteindelijk tot de invoering van de Civil Rights Act in 1964. Door de aanname van deze wetten werden de belangrijkste vormen van rassendiscriminatie in de Verenigde Staten officieel verboden.


De foto hierboven is gemaakt door de wereldberoemde fotograaf Elliot Erwitt, die zelf beweerde dat hij de foto niet maakte om te protesteren tegen de rassendiscriminatie, maar omdat hij het een mooie compositie vond. Toch heeft de verontwaardiging naar aanleiding van deze foto bijgedragen aan de groei van de protesten tegen de rassendiscriminatie in de Verenigde Staten.


Afbeelding


Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

Lees Ons Amsterdam

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de de geschiedenis van Amsterdam.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 september 23:59 u. een abonnement.