ritueel slachten Nederland

Verbod op ritueel slachten

In Nederland woedt een heftige discussie over de rituele slacht. Het heeft er alle schijn van dat de Tweede Kamer volgende week instemt met het verbod daarop. De discussie over het onderwerp is niet nieuw. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rituele slacht verboden.

Al vanaf het einde van de negentiende eeuw waren er discussies over ritueel slachten. In sommige gevallen speelde antisemitisme een rol. Ritueel slachten werd eind negentiende eeuw gezien als primitief en barbaars.

Duitse Propaganda

De nazi’s maakten dankbaar gebruik van deze bestaande tendens voor hun antisemitische propaganda. In 1933 werd in Duitsland het ritueel slachten van dieren verboden. In 1940 kwam de  film Der Ewige Jude uit, waarin beelden van ritueel slachten een belangrijke rol speelden. Na de Duitse inval in Nederland in 1940 werd ook in dit land ritueel slachten verboden. De Nederlandse variant van de film, De Eeuwige Jood volgde een jaar later.

Jaren ‘50

Na de oorlog ontstond er discussie over het verbod op de rituele slacht. De dierenbescherming wilde het verbod handhaven, maar de overheid had daar geen oren naar. Het aantal slachthuizen waar dieren ritueel geslacht mochten worden bleef echter wel beperkt tot dertien. Nederland had tussen 1949 en 1950 een handelsverdrag gesloten met Israël over de export van Koosjer vlees. De dierenbescherming sprak zich uit tegen het verdrag en ze werden hierin gesteund door het ministerie van Volksgezondheid.

Handelsverdrag

Ambtenaren waren hierbij van mening dat de Joden tijdens de bezetting akkoord waren gegaan met het verdoven van dieren voor de slacht. Zij vonden dat “wat toen koosjer was, zulks thans ook moet zijn en dat door Joden uit overdreven orthodoxie meer verlangd wordt dan noodzakelijk”. Vanuit Joodse hoek werd beargumenteerd dat de situatie in de oorlog niet vergeleken kan worden met die van de jaren ’50. Mede vanwege het economische belang van het handelsverdrag met Israël en het argument vanuit Joodse hoek, bleef het verdrag bestaan.

Polderslacht

Op dit moment wordt door de regering gestreefd naar ‘polderslacht’, een Nederlandse compromis. Bij de polderslacht zou bij de te doden dieren eerst de halssnede moeten worden toegebracht, waarna ze worden verdoofd. In de kamer lijkt het voorstel de meerderheid te halen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou Nederland het eerste Europese land zijn waar Koosjer en Halal slachten geheel wordt verboden.

Afbeeldingen:

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!