Geen afbeelding beschikbaar

Verkiezingen bij de Oude Grieken

De verkiezingsuitslag in Griekenland is bekend. De traditioneel grote partijen, de socialisten en de conservatieven, hebben flink verloren, terwijl ultralinks en rechts juist wonnen.  In Griekenland werd in de 6e eeuw voor Christus de democratie ingevoerd. Toen gingen de verkiezingen er heel anders aan toe.

De archon (bestuurder) Clisthenes van Athene (570 v.Chr. - 507 v.Chr.) ging de geschiedenisboeken in als de grondlegger van de democratie. Ondanks dat hij zelf tot de Atheense aristocratie behoorde legde hij de absolute soevereiniteit bij de Ekklèsia, de Atheense Volksvergadering. Alle volwassen mannen maakten hier rechtstreeks deel vanuit. Er was dus geen sprake van een representatieve democratie maar van directe democratie. De burgers stemden zelf over wetsvoorstellen en de uitkomst werd door een meerderheid bepaald. De vergaderingen en debatten werden op pleinen in de stad gehouden, maar lang niet alle burgers maakten gebruik van het recht om hieraan deel te nemen.

Corruptie in dit systeem werd tegengegaan doordat zogenaamde bouleutai werden aangesteld voor hoogstens tien jaar, om de agenda vaste te stellen en het hele proces in goede banen te leiden. Verder stelde Clisthenes het zogenaamde ostracisme of schervengerecht in. Dit betekende dat wanneer de Ekklèsia meende dat een politiek/militaire leider te machtig werd, deze voor een periode van tien jaar verbannen kon worden. Als er in de volksvergadering was besloten dat er een ostracisme moest worden uitgevoerd kon iedere burger op een scherf van aardewerk de naam van de leider schrijven. Als er minstens 6000 scherven waren verzameld vond de uitbanning plaats.

De hedendaagse Griekse verkiezingen verlopen heel anders. De directe verkiezingen zijn vervangen door de representatieve of parlementaire variant, waarbij volksvertegenwoordigers stemmen over wetten. Gelukkig voor George Papandreou is de verbanning van impopulaire leiders ook afgeschaft. 

Rubrieken: 

Landen: 

Tijdperken: 

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.