Wilhelmina en de Greet Hofmans affaire

Koningin Wilhelmina was volgens historicus Han van Bree net als haar dochter Juliana geboeid door de omstreden gebedsgenezeres Greet Hofmans. ‘Moeder en dochter zaten op één lijn’, beweert van Bree. Dit zou blijken uit brieven en krabbels waarin Wilhelmina over Hofmans schrijft. De koningin leek zich totaal aan de genezeres over te geven, zo schreef ze in één brief: ‘[ik wil] gewoonweg orders vragen’.

Greet Hofmans was een groot bewonderaar van Jiddu Krishnamurti, een spirituele leraar uit India. De man hield bijeenkomsten in het Nederlandse Ommen, waar hij een landgoed had verkregen. Greet Hofmans was een trouwe bezoekster. In Amsterdam organiseerde ze zelf ook bijeenkomsten. Ze beweerde in nauwe verbinding te staan met god en in staat te zijn op spirituele wijze mensen te genezen.

De alternatieve genezeres werd in 1948 aan het koninklijk hof geïntroduceerd door prins Bernhard. Greet Hofmans moest prinses Christian, de dochter van Bernhard en Juliana, behandelen voor haar oogziekte. De toenmalig koningin Juliana kreeg een nauwe band met Hofmans. Omdat het occultisme en het pacifisme dat de vouw overbracht op het koningshuis als gevaarlijk werd gezien, ontstond er een heuse publieke affaire rondom Greet Hofmans en het koningshuis.

Dat ook Wilhelmina, de moeder van Juliana, in de ban zou zijn geweest van Hofmans, werd altijd ontkend. Het zou niet hebben gepast bij het imago van Wilhelmina als krachtige en standvastige vorstin. Historicus Van Bree heeft onlangs enkele privé archieven opgespoord waaruit blijkt dat Wilhelmina wel degelijk aangetrokken werd door mystieke zaken en beschrijft dit in de bundel ‘Biografie en religie’ . Van Bree schrijft dat Wilhelmina handelde uit ‘een diep religieus besef waarin Hofmans werd gezien als een soort oudtestamentische profeet’.

In eerdere biografieën van Wilhelmina werd nooit melding gemaakt van haar mystieke interesses. Volgens Van Bree dacht Wilhelmina dat Hofmans direct contact had met ‘de Allerhoogste’. Volgend jaar wilt Han van Bree proberen te promoveren op dit onderwerp.

Rubrieken: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.

Lees het extra dikke Maand van de Geschiedenis-nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.