Home » Reportage
geschiedenis van de lepel

De oorsprong van de lepel

De lepel is een van de meest gebruikte onderdelen van ons bestek. En ook een van de oudsten.

De eerste lepel bij de Romeinen

Zeker is dat de oude Romeinen al een lepelvormig bestek hanteerden wanneer zij de maaltijd nuttigden. Ze gebruikten langwerpige slakkenhuizen die, eenmaal als eetmiddel, een verrassend diepe bodem hadden. Nog steeds klinkt in het Romeinse woord voor slakkenhuis cochlea door als term voor lepel in moderne Latijnse talen. Zo scheppen Italianen hun ijs met een ‘cucchiaio’, nuttigen Spanjaarden soep met een ‘cuchara’ en strooien Fransen mosterd op hun maaltijden met een ‘cuillère’.

Germaanse lepels van hout

In hun expansiedrift in de eerste eeuw voor Christus verspreidden de Romeinen het gebruik van de lepel in de noordelijke gebieden van Europa. De Germaanse volkeren namen de eetgewoontes over, alleen konden zij zich geen welgevormde lepels veroorloven. In plaats van schelpen, gebruikten zij lepels gemaakt van boomsplinters. Het Angelsaksische woord 'spon' (houten lepel) diende als de basis voor de hedendaagse Nederlandse woorden ‘houtspaan’ en ‘speen’.

Lepels van goud

In latere eeuwen gingen ook de Germanen over tot het fabriceren van lepels uit andere metalen. Sterker, op de tafels van welgestelde families lepels lagen ivoren, benen en bronzen lepels tussen rijke banketten. In de regel aten edelen met zilveren lepels, terwijl lieden van koninklijke bloede een gouden lepel ter hand namen.

Lepels voor iedereen

Eten met een lepel raakte in Europa zo wijdverspreid, dat ook minder bedeelden met het eetinstrument overweg konden. Vanaf de veertiende eeuw deden lepels van minder edel materiaal, zoals tin, koper en messing, hun intrede in de samenleving. Lepels van dergelijke materialen, aangevuld met ijzeren en plastic lepels, vullen nog steeds het assortiment op habitas online.

Overigens werden zowel de lepel, als het mes, als de volk alle voorgegaan door de eetstokjes in China.

Bronnen:

Via Pixabay 

Partners: 

Nieuw-Guinea, 1942: de bloedige strijd om de Kokoda-trail

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt