Home » Rubrieken

Verloren tipt!

Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis'. Het is de grootste in geschiedenis én historische letterkunde gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en heeft een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. In de rubriek 'Verloren tipt' wordt twee keer per maand een boek uit hun oeuvre onder de aandacht gebracht.

Leeuwarden in de Gouden Eeuw
Nieuws - 22 jan 2018

‘O Leeuwarden, gezegend met zulke grote mannen, hoe lang al bent u voor hen meer een liefhebbende moeder geweest dan een harteloze stiefmoeder’

Jan de Bas kom maar binnen
Reportage - 15 nov 2017

De figuur van Zwarte Piet is sinds 1871 ontelbare keren gebruikt in cartoons en spotprenten. Cultuurhistoricus Jan de Bas analyseerde bijna 1200 van dit soort prenten.

Recensie: Journalistiek in Crisistijd
Reportage - 14 nov 2017

De (Nieuwe) Nederlandsche Jaarboeken vormen een nauwelijks bekende, weinig bestudeerde, journalistieke bron uit de 18de en vroege 19de eeuw.

Het pryeel van Zeeland - Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820
Nieuws - 7 jul 2016

Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de 17e en 18e eeuw om deels buiten de stad te wonen?

Muziek en religie
Nieuws - 30 jun 2016

In deze studie beschrijft Petra van Langen hoe in Nederland tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen katholieke muziek ontstond.

Op zand, veen en klei uitgeverij verloren
Nieuws - 13 jun 2016

De historische geografie en de geschiedenis van het gebied tussen de mondingen van de Maas en de Schelde vormen het onderzoeksgebied van Karel Leenders.

Het Arme Roomse Leven
Nieuws - 27 mei 2016

Het Arme Roomse Leven beschrijft de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen, maar ook hoe katholieke gemeenschap leefde

Een Verlichter in de de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794
Nieuws - 13 mei 2016

Vol revolutionair elan en aandoenlijke naïviteit hield de jonge Velpse predikant Johannes Stolk (1761-1834) in maart 1794 een pleidooi voor onderwijs

Een hard en waakzaam woord
Nieuws - 8 apr 2016

In een periode waarin het volgens Mulisch leek of alles was versteend, klonken in de literaire tijdschriften felle proteststemmen

Oranjeman Suideras (1743-1811) - Een leven zonder toegeeflijkheid
Nieuws - 31 mrt 2016

August Robbert van Heeckeren tot Suideras was in de patriottentijd beroemd en berucht als fervent verdediger van het Oranjebewind.

Jaarboek Multatuli 2015
Nieuws - 14 mrt 2016

Multatuli was misschien wel onze eerste klokkenluider. Het Jaarboek Multatuli 2015 bevat bijdragen van het symposium 'Klokkenluider of querulant?

Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat - De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa
Nieuws - 22 feb 2016

Van alle vormen van etnisch en raciaal vooroordeel heeft het antisemitisme verreweg de langste geschiedenis.

Pagina's

Abonneren op Verloren tipt!