Home » Tips
Philippus II Alexander de grote

Philippus en Alexander

Tegen het eind van zijn korte leven had Alexander de Grote het machtige Perzië overschaduwd, was hij de Hindoekoesj overgestoken en marcheerde hij het gebied dat nu Pakistan heet binnen.

Hij stichtte een wereldrijk dat zich uitstrekte van Griekenland in het westen tot Klein-Azië, de Levant en Egypte in het zuiden en Centraal-Azië, Pakistan en Kasjmir in het oosten. Maar zijn succes had hij niet alleen te danken aan zijn eigen talent en energie; het was gebouwd op de prestaties van zijn vader. Philippus II wist door decennia van oorlogvoering en slimme diplomatie Macedonië te verenigen en Griekenland te veroveren. Zijn zoon erfde dit alles precies op het juiste moment, toen hij de leeftijd had om zijn geluk te beproeven en vervolgens grote faam te verwerven. Samen zorgden Philippus en Alexander ervoor dat de Griekse taal en cultuur zich verspreidden over een enorm gebied, met vergaande gevolgen. Zo werd het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven en bleef Grieks de voertaal in het Oost-Romeinse Rijk tot aan het einde van de middeleeuwen. Adrian Goldsworthy beschrijft op gezaghebbende en toegankelijke wijze de invloed en ontwikkeling van deze vader en zoon.

Over de auteur

Adrian Goldsworthy is een van de bekendste historici op het gebied van de oudheid. Hij promoveerde aan de universiteit van Oxford op de oorlogsmachine van het Romeinse leger, doceerde daarna onder meer aan de universiteiten van Cardiff en Londen en schreef verschillende internationale bestsellers, waaronder Pax Romana en Augustus.

Meer inspiratie