1 oktober jarig: Hector Hodler

Hij is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Esperanto als deze taal nog in de kinderschoenen staat. Hij steekt er veel geld in en is medeoprichter van de Esperanto-wereldvereniging. Hector Hodler wordt geboren op 1 oktober 1887.   

Hector Hodler werd geboren in Genève in Zwitserland. Hij was de zoon van Ferdinand Hodler, één van de beroemdste 19e-eeuwse Zwitserse schilders. Toen hij zestien jaar oud was kwam Hector in aanraking met de nieuwe taal Esperanto. Deze taal werd ontwikkeld in de 19e eeuw door Lejzer Zamenhof. Het idee van Esperanto was dat een gemeenschappelijke taalvoor internationale verbinding zou zorgen, omdat het gemakkelijk te leren was en politiek neutraal. Zamenhof meende dat verschillende groepen mensen vooral uit elkaar gedreven werden doordat ze verschillende talen spraken. Esperanto zou voor meer wederzijds begrip en vrede tussen volken zorgen.

Hector Hodler was zeer te spreken over het idee van het Esperanto en hij richtte met zijn vriend Edmond Privat in 1903 een vereniging op, Juna Esperantisto(De Jonge Esperantist). Hij werd journalist en nam in 1907 het al bestaande blad Esperanto over. Hodler werd hoofdredacteur en maakte van dit blad het belangrijkste orgaan in de taal Esperanto.

In 1908 richtte Hector de Esperanto-wereldvereniging op, waar hij zelf algemeen directeur van werd. Hector hield zich bezig met het vertalen van belangrijke teksten naar Esperanto en met de vraag hoe de taal zich nog verder kon verbeteren. Hij was er voorstander van om geschreven meesterwerken te vertalen naar het Esperanto in plaats van simpele werken. Hodler was vooral geïnteresseerd in sociale vraagstukken. 

Hodler was pacifistisch en hij was betrokken bij de dierenbescherming in Zwitserland. Hodler bleef de rest van zijn leven betrokken bij de Esperanto-wereldvereniging. Hij bleef tot zijn dood de hoofdredacteur van Esperanto. Hij had een zwakke gezondheid en stierf op 31 maart 1920. Hodler liet vrijwel zijn gehele vermogen na aan de Esperanto-wereldvereniging net als het blad Esperanto en een bibliotheek met meer dan 20.000 titels in Esperanto. Deze bibliotheek staat in Rotterdam en draagt nu Hector Hodlers naam.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 18 november 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 30 september 16:00 u. een abonnement.