16 januari jarig: René I van Anjou, Karel Antonie Godin de Beaufort en Edith Frank

Ze groeit op in Aken en ontmoet daar haar man Otto, met wie ze trouwt in de Joodse Synagoge in 1925. Ze krijgen twee dochters en emigreren in 1931 naar Nederland. Ze is gelukkig met haar kinderen maar heeft veel heimwee naar Aken. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moet ze plotseling onderduiken. Wegens verraad wordt ze met haar hele gezin opgepakt in 1944. Edith Frank werd geboren op 16 januari 1900.

Een Franse edelman, een Nederlandse politicus en een Joodse vrouw. Veel hebben René I van Anjou, Karel Antonie Godin de Beaufort en Edith Frank op het eerste gezicht niet gemeen. Toch delen ze minstens één ding: 16 januari, hun geboortedag.

René I van Anjou (1409-1480) werd geboren op 16 januari 1409 in Angers. De familie Anjou regeerde sinds 1265 over grote delen van de Provence, Italië en centraal Europa. René was de jongste zoon, hetgeen hem geen erfgenaam maakte van de bezittingen van zijn vader Louis II. René werd naar zijn grootoom, de graaf van Bar, gestuurd om daar op te groeien. In 1419 werd René benoemd tot opvolger van zijn oom als graaf van Bar. Door in 1420 met Isabella van Lorraine te trouwen verkreeg hij tevens de heerschappij over het graafschap Lorraine in 1431. Dit bracht René echter in problemen: graaf Antony van Vaudémont bevocht René om de macht over Lorraine. René werd verslagen en gevangen genomen. Uiteindelijk kreeg hij echter steun van de keizer Sigismund van het Heilige Roomse Rijk en hij verkreeg alsnog het graafschap Lorraine. In 1435 werd René koning van Napels, omdat koningin Joanna II hem had aangewezen voor de opvolging. Alfonso V van Aragon aasde ook op dit gebied, en voerde oorlog tegen René. In 1442 was René verslagen en vluchtte terug naar de Provence. René was zijn hele leven meer bezig geweest met kunst dan met  dynastieke aangelegenhedenHij trad ook op als patroon voor vele kunstenaars. René I stierf op 10 juli 1480 in Aix-en-Provence.

Karel Antonie Godin de Beaufort (1850-1921) werd geboren op 16 januari 1850. De man behoorde tot een oud aristocratisch geslacht. Hij volgde onderwijs op een gymnasium en studeerde vervolgens aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn studie raakte hij betrokken bij de politiek van Utrecht en liet hij zich in 1881 kiezen tot lid van de Provinciale Staten van Utrecht en van de Utrechtse gemeenteraad. Als vertegenwoordiger van de antirevolutionairen werd hij een jaar later Tweede Kamerlid. In 1888 werd zijn partij onderdeel van de regering en verkreeg De Beaufort de portefeuille van Financiën. Minister de Beaufort liet de bezuinigingen achterwege en hij verklaarde telkens dat de welvaart van Nederland er goed voor stond. Zijn gebrek aan werklust leidde tot veel kritiek onder Kamerleden en in de pers. Na de val van het kabinet-Mackay (1888-1891) keerde de Beaufort niet terug naar de Tweede Kamer. In plaats daarvan was hij van 1893 tot 1910 lid van de Eerste Kamer voor de Antirevolutionaire Partij. De Beaufort kenmerkte zich als een man die weinig enthousiasme overbracht, maar uit plichtsbesef zijn taken uitvoerde. Zijn laatste levensjaren bracht hij door op kasteel Maarsbergen. In dit kasteel overleed Karel Antonie Godin de Beaufort op 7 april 1921.

Edith Frank (1900-1945) werd op 16 januari 1900 geboren in Aken. Ze was van Joodse komaf en is tegenwoordig bekend vanwege haar dochter, Anne Frank. Edith trouwde op 12 mei 1925 in de synagoge van Aken en ze kregen twee dochters: Margot en Anne. In 1933 emigreert ze samen met haar man en dochters naar Nederland, waar ze in eerste instantie moeilijk kon wennen aan de nieuwe omgeving. Ze miste haar familie en vrienden, en begon zich zorgen te maken over de situatie in nazi-Duitsland. Anne Frank schreef meestal niet erg positief over haar moeder in haar dagboek. Anne beschreef Edith geregeld als afstandelijk en hard. Later uitte Anne zich echter milder en leekze meer begrip te hebben voor haar moeder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook Edith samen met haar gezin onder in een pand op de Herengracht in Amsterdam, Het Achterhuis. Vanwege verraad worden ze op 4 augustus 1944 opgepakt. Edith Frank overleed begin 1945 in het concentratiekamp Auschwitz. Haar dochters en man waren naar andere locaties gedeporteerd.

Personen: 

Lees Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Novogorod in de Middeleeuwen: je leest er alles over in Geschiedenis Magazine

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees Geschiedenis Magazine!

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 19 augustus 16:00 u. een abonnement.