Geen afbeelding beschikbaar

2 juli jarig: Valentinianus III

Hij wordt op zesjarige leeftijd benoemd tot keizer van het West-Romeinse Rijk. Daarmee erft hij ook de moeilijkheden waarin het Romeinse rijk verkeert. Tijdens zijn heerschappij heeft hij grote moeite om de binnenvallende barbaarse volkeren te weren. Flavius Placidius Valentinianus III werd op 2 juli 419 geboren in Ravenna.

Valentinianus III was de zoon van Constantius III en Aelia Galla Placidia. Zijn vader regeerde samen met zijn halfbroer Honorius over het West-Romeinse Rijk, maar overleed in 421 door een onbekende oorzaak. Honorius benoemde daarop de tweejarige Valentinianus tot zijn medekeizer, maar moeder Aelia besloot het hof van Honorius te ontvluchten toen hij haar probeerde te versieren. Ze nam kleine Valentinianus met zich mee naar Constantinopel, waar de Oost-Romeinse keizer Theodosius II zijn paleis had. Theodosius erkende aanvankelijk het mede-keizerschap van Valentinianus niet, maar toen een ambtenaar genaamd Johannes in 423 de macht greep in het West-Romeinse rijk, greep Theodosius in. Hij versloeg Johannes en zette de minderjarige Valentinianus op de troon van het West-Romeinse Rijk.

Zoals veel Romeinse keizers uit die periode hield Valentinianus zich maar weinig bezig met het bestuur van zijn rijk. Toen hij nog jonge was functioneerde zijn moeder als regent, maar op latere leeftijd liet hij zijn imperium vooral besturen door de militaire bevelhebber Flavius Aetius. Valentinianus zelf hield zich liever bezig met jagen en sporten. Zijn vrouw, Licinia Eudoxia, scheen zeer aantrekkelijk te zijn, maar dit weerhield Valentinianus er niet van om er vele minnaressen op na te houden.

Tijdens zijn keizerschap kreeg Valentinianus te maken met talloze aanvallen op zijn rijk. In 429 veroverde Geiseric, een Germaanse krijgsheer, al het Romeinse territorium in Afrika. Later zou hij Rome binnenvallen en de stad veertien dagen lang plunderen. Een andere vijandelijke macht die het rijk bedreigde waren de Hunnen. In 451 leidde de Hunnenleider Atilla zijn leger Gallië in, maar Aetius versloeg hem met hulp van een aantal Germaanse stammen.

Valentinianus was jaloers op de prestaties van zijn generaal Aetius, die verantwoordelijk was voor het grootste gedeelte van de verdediging van het West-Romeinse Rijk. In 454 stak Valentinianus zijn generaal neer, toen deze een financieel rapport aan het inleveren was. Op 16 maart 455 vermoordden twee voormalige soldaten van Aetius Valentianus, om zo hun vroegere generaal te wreken.

Rubrieken: 

Partners: 

Tijdperken: 

Lees het eerste jaar Geschiedenis Magazine extra voordelig én kies een welkomstcadeau!

cover GM3

Het extra dikke nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 18 april. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Piet Hein

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Saga vikingen

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 4 april 23:59 u. een abonnement.

GM 2 cover - nu in de winkel

Het tweede nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt