3 juli jarig: Franz Kafka

“Er is oneindig veel hoop, maar niet voor ons.” Zowel in zijn liefdesleven als op persoonlijk vlak vond Franz Kafka geen geluk. Zelfs in het schrijven, dat hij beschouwde als ‘een verschrikkelijke bezigheid’, vond hij geen plezier. Zijn depressieve levenshouding resulteerde in een zeer onheilspellende sfeer in zijn romans, een stijl die nu ook wel ‘Kafkaesk’ wordt genoemd. Franz Kafka werd geboren op 3 juli 1883.

Franz Kafka werd geboren op 3 juli 1883 in een Duitssprekend Joods gezin te Praag. Al op jonge leeftijd ontwikkelde hij een slechte verstandhouding met zijn vader Jacob, die hij later zou typeren als een dominante en zelfingenomen man. In 1906 behaalde hij zijn promotie tot doctor in de rechten. Na een jaar zijn sociale dienstplicht vervuld te hebben als onbetaalde klerk bij een rechtbank ging Kafka werken bij een zeer commerciële Italiaanse verzekeringsmaatschappij.

Binnen negen maanden nam hij echter alweer ontslag omdat hij vond dat hij niet genoeg vrije tijd overhield. Hij stapte over naar het Verzekeringsinstituut voor Arbeidsongevallen, waar hij vervolgens de rest van zijn loopbaan zou blijven werken. Kafka bleek een goede werknemer en kreeg vaak promotie, maar desalniettemin haalde hij maar weinig voldoening uit zijn werk. Ook op persoonlijk vlak ging het slecht, want hij was ongelukkig in de liefde en in 1917 werd er tuberculose bij hem geconstateerd. Later kreeg hij ook nog last van depressies, migraine, slapeloosheid, constipatie en steenpuisten. In 1922 mocht Kafka van zijn werkgever dan ook met vervroegd pensioen.

Dit stelde hem in staat om zich volledig te wijden aan het schrijven, een activiteit die hij voorheen alleen in de late avonduren kon verrichten. Overigens deed hij dit ook zonder plezier, want hij beschouwde het als ‘een vreselijke bezigheid’, maar wel een die noodzakelijk was. Kafka hoopte namelijk met het schrijven nog iets te kunnen maken van zijn leven, dat hij verder als een complete mislukking beschouwde. Uiteindelijk was hij over zijn schrijfkunsten echter ook niet tevreden, want in zijn testament liet hij vastleggen dat al zijn geschriften verbrand moesten worden. Franz Kafka overleed op 3 juni 1924 op 40-jarige leeftijd.

Het was uiteindelijk dankzij zijn beste vriend, Max Brod, dat Kafka alsnog de geschiedenisboeken haalde. Brod besloot na Kafka’s dood namelijk de geschriften niet te verbranden, maar ze juist te publiceren. Hierdoor werd de schrijver alsnog wereldberoemd, onder meer met de romans ‘Het Proces’ en ‘Het Slot’.

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine niet missen?

Je hebt nog 3 dagen om je aan te melden. Neem vóór donderdag 16:00 u. een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.