Geen afbeelding beschikbaar

3 oktober jarig: Dirk van Hogendorp, Johan Eilerts de Haan en Louis Aragon

Na zijn dienst in het Pruisische leger vertrekt hij naar Nederlands-Indië, waar hij moet vluchten voor zijn kritiek op de koloniale politiek. Hierna bekleedt hij hoge functies in het leger van Napoleon. De relatie tussen de twee is zo goed, dat Napoleon hem in zijn testament opneemt. Na de val van Napoleon moet hij wederom vluchten en vertrekt naar Brazilië. Dirk van Hogendorp werd geboren op 3 oktober 1761.

Een Nederlands militair, een Nederlandse ontdekkingsreiziger en een Franse dichter lijken niet veel met elkaar gemeen te hebben. Zij delen echter één ding: hun geboortedatum is 3 oktober.

Dirk van Hogendorp (1761-1822) was een Nederlands militair en werd geboren op 3 oktober 1761. Na een tijd in Pruisische dienst te hebben gezeten, vertrok hij in 1783 naar Nederlands-Indië, waar hij in dienst van de VOC verschillende betrekkingen had. Van Hogendorp is bekend door zijn kritiek op de Nederlandse koloniale politiek. Op basis van deze kritiek werd hij in 1799 opgepakt en vluchtte hij naar Nederland. Op zijn terugreis schreef hij een bericht, waarin hij zich onder andere een tegenstander van de slavernij toonde. Na aankomst in Nederland werd Van Hogendorp vrijgesproken van de beschuldigingen die in Nederlands-Indië tegen hem geuit waren. In Nederland bekleedde Van Hogendorp meerdere functies, waarna hij na de inlijving van Nederland in het Franse Keizerrijk divisiegeneraal en adjudant van Napoleon werd. In deze functie nam hij in 1812 deel aan de rampzalige Russische veldtocht. Na de val van Napoleon werd Van Hogendorp bekritiseerd in Nederland en hij was hierdoor niet in staat om terug te keren. Hierop vertrok hij in 1816 als vrijwillige balling naar Brazilië, waar hij in 1822 op zijn plantage waar hij koffie en sinaasappelen verbouwde,  stierf.

Johan Eilerts de Haan (1865-1910) werd geboren op 3 oktober 1865 en was een Nederlands ontdekkingsreiziger en militair. Hij begon zijn militaire opleiding in 1882 in Den Helder. Tussen 1886 en 1906 bekleedde Eilerts de Haan diverse functies in de Nederlandse marine en diende hij voornamelijk in Nederlands-Indië. Op 30 juni 1908 vertrok er in Suriname een expeditie onder leiding van Eilerts de Haan. Het doel van de expeditie was om de bron van de rivier de Suriname te ontdekken. Tijdens deze expeditie werd een rivier ontdekt, die Eilerts de Haan de Lucierivier noemde, waarschijnlijk naar zijn overleden nichtje. Twee jaar na de eerdere expeditie vertrok er in Suriname een nieuwe expeditie onder zijn leiding. Het doel van deze expeditie was om een aantal onbekende plekken op de kaart van Suriname in te vullen. Tijdens deze expeditie werd Eilerts de Haan ziek en acht dagen later, op 29 augustus 1910, overleed hij. De waarschijnlijke doodsoorzaak was malaria. Het Eilerts de Haangebergte, wat onderdeel is van het Centraal Suriname Natuurreservaat, is naar hem vernoemd.

Louis Aragon (1897-1982) werd op 3 oktober 1897 geboren in Parijs als Louis Andrieux. Tijdens zijn jeugd heeft zijn familie hem laten geloven hij een adoptiefzoon was van zijn grootmoeder. Hij dacht dat zijn moeder in werkelijkheid zijn oudere zus was en zijn vader trad op als voogd. Dit toneelstuk werd opgevoerd, omdat hij geboren was uit een buitenechtelijke relatie. Pas toen hij 19 jaar was en naar het front vertrok tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd hem de waarheid verteld. In 1927 sloot Aragon zich aan bij de Franse communistische partij, wat hij zijn hele leven zou blijven. In de loop van zijn leven zou Aragon echter steeds kritischer tegenover het communisme komen te staan. Aragon is echter bekend van zijn vele gedichten. Hij wordt gezien als één van de grondleggers van de surrealistische beweging in de dichtkunst. Daarnaast was hij lid van de Académie Goncourt. Dit is een Frans literaire organisatie die de literatuur in Frankrijk wilde voorspoedigen. Aragon stierf in 1982 in Parijs.

Partners: 

Personen: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.