Geen afbeelding beschikbaar

5 mei jarig: Karl Marx

Dit is een verouderd artikel. Een recenter artikel over hetzelfde onderwerp is hier te vinden.

Hij staat bekend als een politiek filosoof wiens denkbeelden van grote impact waren op het verloop van de geschiedenis. Tijdens zijn leven maakte hij een veel kleinere impact op de wereld dan na zijn dood, toen men met zijn ideeën aan de haal ging. Hij reisde van de ene naar de andere Europese stad, omdat hij onwelkom was vanwege zijn ideeën. Karl Heinrich Marx werd op 5 mei 1818 geboren in Trier.

De Joodse familie Marx had veel rabbijnen voortgebracht. Die familietraditie stopte echter omdat zijn vader Heinrich advocaat wilde worden. Zijn vader liet zich zelfs dopen, zodat hij zijn baan kon behouden. Antisemitisme was in die tijd aan de orde van de dag. Op aandringen van zijn vader ging Marx in 1835 rechten studeren in Bonn, waar hij zich verloofde met de adellijke Jenny von Westfalen. Doordat hij echter met volle teugen genoot van het sociale leven op de universiteit, stuurde zijn vader hem een jaar later naar de universiteit van Berlijn. Hier kwam hij in contact met veel filosofen die kritiek uitten op de Pruisische overheid. Vanwege zijn banden met hen mocht Marx niet meer verder studeren in Berlijn.

Hij schreef korte tijd voor de Rheinische Zeitung, waarin hij opnieuw de Pruisische overheid bekritiseerde. De krant moest in 1843 gedwongen sluiten en Marx vluchtte naar Parijs, waar hij Friedrich Engels ontmoette, een Duitse filosoof met wie hij zijn leven lang bevriend zou blijven. Vanwege hun politieke opvattingen werden ze het jaar daarop uit Parijs verdreven. Ze gingen in Brussel wonen, totdat er  in 1848 revolutie uitbrak in verschillende Europese landen. Marx verhuisde terug naar Pruisen waar hij hoopte ook een revolutie te kunnen ontlokken. De revolutie mislukte echter en Marx vluchtte naar Engeland.

Daar leefde hij lange tijd in armoede. Marx stuurde brieven met advies naar socialistische radicale denkers in Europa, maar hield zich verder niet meer actief bezig met het socialisme. Marx dronk en rookte veel en zijn ongezonde levensstijl leidde op 14 maart 1883 tot zijn dood op 64-jarige leeftijd. De bekendste werken die Marx tijdens zijn leven schreef zijn Het Communistische Manifest en Het Kapitaal. Na zijn dood werd zijn theorie aangepast en in praktijk gebracht door communistische leiders als Lenin, Stalin en Mao-Zedong.

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.