Geen afbeelding beschikbaar

8 mei jarig : Miguel Hidalgo y Costilla

Hij wordt in Mexico gezien als de Vader des Vaderlands en wordt vaak in één adem genoemd met de Mexicaanse onafhankelijkheid. De term ‘vader’ staat centraal in zijn leven. Zo was hij pastor van een kerkelijke gemeenschap, en de vader van twee onwettige dochters. Miguel Hidalgo y Costilla werd op 8 mei 1753 geboren in Pénjamo, Mexico.

De vader van Hidalgo, Don Cristobal, was de secretaris van een grootgrondbezitter. Hoewel de familie van half inheemse afkomst was, groeide Hidalgo op in relatieve welvaart. Wel zag de jonge Hidalgo dat er grote ongelijkheid heerste in Mexico. In de 18e eeuw bestond er in Mexico een klassenmaatschappij waarin vooral de inheemse indianen in armoede leefden. Hidalgo ging in 1867 samen met zijn oudere broer theologie studeren aan het college van San Nicolás. Na het behalen van zijn diploma werd hij in 1803 pastoor van de plaats Dolores.

In werkelijkheid zag Hidalgo de kerk meer als een manier om geld te verdienen dan als een roeping. Hij droeg een groot deel van zijn kerkelijke taken in Dolores over aan één van zijn predikanten en richtte zich op de plaatselijke economie en liefdadigheid. Ook kwam hij in aanraking met revolutionairen in Dolores, die een plan beraamden om in opstand te komen tegen de Spaanse overheersing.

Het complot werd ontdekt voordat de opstand daadwerkelijk plaats kon vinden. Als reactie vervroegden de samenzweerders hun plan en gingen ze tot actie over. Op 15 september 1810 luidde Hidalgo de kerkklokken en riep de verzamelde parochianen op om in opstand te komen tegen de Spanjaarden. De revolutionairen trommelden een woedende menigte op die uitgroeide tot een leger van 80.000 man. De opstandelingen boekten aanvankelijk successen, en dreven de Spanjaarden terug. Hierbij plunderde het leger excessief en doodden de rebellen zowel soldaten als burgers.

Toen het rebellenleger op een aantal tegenslagen stuitte, waaronder een zware nederlaag bij Guadalajara, vluchtten de opstandelingen naar het noorden. Ze liepen in een hinderlaag, opgezet door een rivaliserende rebellenleider, en werden overgedragen aan de Spaanse autoriteiten. Op 30 juli 1811 werd Miguel Hidalgo y Costilla gefusilleerd door de Spanjaarden. De opstand werd echter succesvol doorgezet en Hidalgo zijn naam is nog steeds verbonden aan de Mexicaanse onafhankelijkheid.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.