9 december jarig: Johann Joachim Winckelmann

Hij wordt gezien als grondlegger van de moderne archeologie. Hij was een invloedrijke kunsttheoreticus en heeft een grote bijdrage geleverd aan de waardering de voor klassieke kunst. Hij is van invloed geweest op onder andere Nietzsche, Goethe en Spengler. Johann Joachim Winckelmann werd geboren op 9 december 1717.

Johann Joachim Winckelmann groeide op in een arm gezien in Stendal in het Duitse Brandenburg. Zijn vader was schoenmaker en zijn moeder was weefster. Zijn intelligentie werd op jonge leeftijd al opgemerkt, waardoor hij ondanks zijn achtergrond toch op de universiteit terechtkwam. Winckelmann ging theologie studeren in Halle, maar hij kwam er al snel achter dat dit geen studie voor hem was.

Hij brak zijn studie af en werd privéleraar. Later kreeg hij een baan als bibliothecaris bij een rijke graaf. In deze periode kwam hij in aanraking met de werken van Homerus, waardoor zijn interesse voor de oudheid groeide. In 1755 ging hij als kunstonderzoeker naar Rome. Naar aanleiding van dit onderzoek publiceerde hij zijn eerste succesvolle werk over klassieke kunst. Hij groeide in de jaren hierna uit tot een autoriteit op het gebied van Romeinse kunst, maar hij had meer bewondering voor de Griekse kunst, ook al had hij Griekenland nooit bezocht.

Veel van zijn tijdgenoten beweerden dat hij homoseksueel was en daarom zo gefascineerd werd door de Griekse en Romeinse beeldhouwkunst. Hierin stond het ontblote mannelijke lichaam immers vaak centraal. Door zijn expertise op het gebied van klassieke kunst kreeg Winckelmann in 1763 toezicht op alle oudheden die zich in Rome bevonden. Hij schreef in deze jaren veel belangrijke werken over de klassieke kunst, waarvan Geschichte der Kunst des Altertum uit 1764 de meest invloedrijke was. Dit boek wordt beschouwd als het begin van de moderne kunstgeschiedenis.

In 1768 reisde Winckelmann naar Wenen, waar hij Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780) bezocht. Op de terugweg van deze reis werd hij op 8 juni 1768 in Triëst vermoord, vermoedelijk omdat de moordenaar uit was op de geschenken die Winckelmann van Maria Theresia had ontvangen. Johann Joachim Winckelmann werd 50 jaar oud. 

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

De iconische Boston Tea Party, 1773

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

De Evacuatie uit Duinkerken, 1940

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.

Grace O’Malley, piratenkoningin

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór vrijdag 1 december 23:59 u. een abonnement.