Adolf Hitler wordt Kanselier van Duitsland

Berlijn 1933 - Zowel politiek als economisch zit Duitsland aan de grond. De Grote Depressie treft het land zwaar, terwijl de democratische regering instabiel en ineffectief blijkt. Er moet iets gebeuren, realiseert president von Hindenburg zich. Onder druk van enkele politici, schuift hij Adolf Hitler naar voren als de nieuwe Rijkskanselier op 30 januari 1933.

De economische verloedering waarin Duitsland verkeerde, pakte gunstig uit voor de nationaal-socialistische partij (NSDAP), die onder leiding stond van Adolf Hitler. Grote werkloosheid en armoede had als gevolg dat de politieke flanken sterker werden. De machtsuitbreiding van zowel extreem-rechts als extreem-links ondermijnde de democratie van de Duitse Weimar Republiek.

Antisemitisme van de NSDAP

Gematigde politieke partijen waren niet in staat om het tij te keren. Een extremistische wind woei door Europa en schoot diepe wortels op Duitse bodem. De NSDAP ontplooide zijn rassenleer en antisemitisme. Kenmerkend voor de partij was de sterke nationalistische ideologie, gebaseerd op de sociale toepassing van de evolutieleer. Terwijl Joden, zwarten, zigeuners en Arabieren onderaan de hiërarchie werden geplaatst, werd het Duitse volk als het meest raszuiver bestempeld.

Grote Depressie gunstig voor Adolf Hitler

In de jaren twintig kende de NSDAP nog maar een kleine aanhang en won het bij verkiezingen zo’n 3 tot 6 procent van de stemmen. Maar toen de Grote Depressie in 1930 toe sloeg, verkreeg de NSDAP in september 1930 19 procent van de stemmen. Twee jaar later, in juli 1932, was dit aantal gestegen naar 37 procent. De NSDAP van Hitler had nu een stevige machtspositie in het Duitse parlement. Leiders van ‘reguliere’ partijen keken bevreesd toe.

Adolf Hitler wordt Rijkskanselier van Duitsland

Paul von Hindenburg stond voor een dilemma. Hitler’s populariteit groeide enorm, mede dankzij zijn furieuze toespraken. De meeste partijen zagen niets in het extremisme van Hitler, maar twee invloedrijke politici, Franz von Papen en Alfred Hugenberg, drongen er bij president Von Hindenburg op aan om Hitler aan te stellen als kanselier. Zij meenden dat met de populaire Hitler als leider, de chaos en tegenstellingen in het land in toom zouden blijven. Na veel wikken en wegen, stelde Von Hindenburg Hitler op 30 januari 1933 aan als kanselier.

Rubrieken: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Het ‘sterrenkamp’ in Bergen-Belsen

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis magazine 3 van 2024 nu in de winkel

Het derde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt