Geen afbeelding beschikbaar

Ambt van President van Rusland

We hebben gezegevierd. Glorie aan Rusland!

Aldus Vladimir Poetin gisteren na zijn verkiezingsoverwinning. Temidden van politieke protesten en beschuldigingen van fraude werd hij gisteren opnieuw gekozen tot president van Rusland. Poetin, die tussen 1999 en 2008 ook al president was, behaalde ongeveer 59 procent van de stemmen. Het ambt van president van Rusland werd ingevoerd vlak voor de val van de Sovjet Unie in 1991.

Eind jaren ‘80 maakte de Sovjet-Unie onder het bewind van Mikhail Gorbatsjov grote veranderingen door. Als onderdeel van zijn politiek van Glasnost (openbaarheid) en Perestrojka (hervormingen) werden er in maart 1990 voor het eerst democratische parlementsverkiezingen gehouden. Het nieuwe gekozen orgaan, het ‘Congres van de volksvertegenwoordigers van Rusland’, benoemde vervolgens Boris Jeltsin tot haar eerste leider, ofwel de Opperste Sovjet.

Eén jaar later creëerde het Congres vervolgens een nieuwe functie, het presidentschap. In juni 1991 werd Boris Jeltsin met 57 procent van de stemmen door het Russische volk gekozen als de eerste president van Rusland. Niet veel later trad Gorbatsjov af en kwam er een einde aan de Sovjet-Unie, waardoor Jeltsin de nieuwe leider van Rusland werd. Dit resulteerde al snel in een machtsconflict met het Russische parlement, dat vond dat het orgaan boven de president moest staan.

In 1993 resulteerde deze machtsstrijd in een constitutionele crisis, waarbij het parlement Jeltsin afzette, en Jeltsin zelf tegelijkertijd het parlement ontbond. In september braken er rellen uit en gaf Jeltsin het leger opdracht om het ‘Witte Huis’ (het parlementsgebouw) te beschieten. Minstens 187 mensen kwamen hierbij om het leven en het duurde ruim twee weken voordat de rust was hersteld. Desalniettemin schaarde het volk zich achter Jeltsin, die de strijd uiteindelijk wist te winnen. Op 12 december 1993 werd met een nationaal referendum vervolgens een nieuwe grondwet aangenomen. Sindsdien is Rusland een democratische en federale rechtsstaat, bestuurd door een president met aanzienlijke bevoegdheden.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

Ontdek Geschiedenis Magazine!

Martin Luther King, Poor People's campaign

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juni 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. Het is gratis!

de goudschat van Hoogwoud

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juni 23:59 u. een abonnement.

wereldwonder artemistempel Efeze

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 april 23:59 u. een abonnement.

Het Beleg van Haarlem

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 1 juni 23:59 u. een abonnement.