Geen afbeelding beschikbaar

Amerikaans handelsembargo op Cuba

De situatie wordt verergerd door beperkende economische maatregelen, opgelegd door het buitenland. Het is een oneerlijke belasting op de bevolking.


Aldus Paus Benedictus XVII over het Amerikaanse handelsembargo op Cuba. Volgens de kerkvorst is de tijd aangebroken om een einde te maken aan het inmiddels vijftig jaar oude import- en exportverbod. Het Amerikaanse handelsembargo op Cuba kwam tot stand onder de presidenten Eisenhower en Kennedy ten tijde van oplopende spanningen in de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie.

Met de Cubaanse revolutie van 1959 slaagde rebellenleider Fidel Castro erin om de door Amerika gesteunde dictator Fulgencia Batista te verjagen. Deze ontwikkeling, die plaats vond op nog geen 200 kilometer van de Amerikaanse kust, baarde de Amerikaanse president Eisenhower grote zorgen. De revolutie was niet alleen een potentieel gevaar voor de Amerikaanse economie, die grote belangen had op Cuba, maar het kon ook grote gevolgen hebben voor de Koude Oorlog. Een succesvolle Cubaanse revolutiebeweging kon als een voorbeeld dienen voor soortgelijke bewegingen in de rest van Latijns-Amerika.

Om dit te voorkomen besloot Eisenhower het Castro zo moeilijk mogelijk te maken. Als eerste maatregelen werden in het voorjaar van 1960 de Cubaanse tegoeden in Amerika bevroren en werd de import van suiker vanuit Cuba teruggebracht. Dit bleek echter averechts te werken, want in ruil voor leningen en wapentransporten begon het Cubaanse regime de suiker nu te verschepen naar de Sovjet-Unie. Vanwege deze steeds hechter wordende relatie tussen Cuba en de Sovjet-Unie besloot Eisenhower’s opvolger, John F. Kennedy, nog harder op te treden tegen Cuba. Nadat hij nog snel even 1.000 van zijn favoriete Cubaanse sigaren had laten importeren kondigde hij op 3 februari 1962 een algeheel embargo tegen Cuba af.

Uiteindelijk resulteerden de Amerikaanse acties tegen Cuba echter in precies hetgeen wat ze hadden willen voorkomen. Weliswaar bleef Latijns-Amerika aan de kant van de Verenigde-Staten staan, maar Cuba ging voorgoed verloren aan het Sovjet-kamp. Slechts een half jaar na het instellen van het embargo door Kennedy volgde de Cuba crisis, een van de hoogtepunten van de Koude Oorlog. En hoewel die Koude Oorlog inmiddels al lang voorbij is, blijft het Amerikaanse handelsembargo ten opzichte van Cuba tot op de dag van vandaag gehandhaafd. En dat is een oneerlijke last voor het Cubaanse volk, zo oordeelde Paus Benedictus gisteren.

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Personen: 

Tijdperken: 

IJsbeerverhalen uit het Behouden Huys - Nova Zembla, 16de eeuw

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Geschiedenis Magazine 4

Het komende nummer van Geschiedenis Magazine verschijnt omstreeks 30 mei. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement om dit nummer zonder verzendkosten te ontvangen. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Jan van Schaffelaar

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Olympias, moeder van Alexander de Grote

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 16 mei 23:59 u. een abonnement.