Bilderberg Oosterbeek

Bernard en de mysterieuze Bilderberg conferenties

Sinds 1954 worden de Bilderberg-conferenties gehouden, waar politici, wetenschappers, financiële experts en andere hoogwaardigheidsbekleders uit de westerse wereld de meest uiteenlopende zaken bespreken. De geheimhouding rond dit evenement, dat onder andere is opgericht door de Nederlandse Prins Bernard, heeft tot veel speculatie geleid over wat er precies gebeurt tijdens de bijeenkomst. Er worden geen resoluties aangenomen en er vindt geen politieke besluitvorming plaats.


Discretie vereist!


Geheimhouding is verplicht. Alle bijwoners zijn verplicht hun ervaringen voor zich te houden en er is geen pers toegestaan op de conferentie. Aanwezige politici zijn niet gebonden aan de standpunten van hun politieke partijen. Ook nationale standpunten zijn ondergeschikt aan de ideeën van de individuele aanwezigen.


Praten binnen de muren, niet daarbuiten


De geheimhouding maakt de groep verdacht. Het gebrek aan notulen of andere documenten die de inhoud van de conferenties vastleggen wekt veel nieuwsgierigheid op. Jaarlijks vaardigt de Bilderberg groep een ledenlijst uit, evenals een lijst van gespreksonderwerpen. Tegelijkertijd benadrukt de groep de vrijheid om te bespreken wat men wil, als het maar een interessante discussie oplevert.


Prins Bernhard


Het oorspronkelijke idee kwam van de pool Joseph Retinger, die later een belangrijke rol zou spelen in de eenwording van Europa. De charismatische Bernard was echter een van de voornaamste voortrekkers. Zijn uitgebreide netwerk van wereldleiders vormde de basis van een besloten ‘campage’. Deze actie zou leiden tot een conferentie in het Bilderberg hotel in Oosterbeek in 1954. Deze was een reactie op de geschillen tussen de Verenigde Staten en de verschillende Europese landen. De bijeenkomst was ook bedoelt om de banden tussen de landen aan te halen en tegelijkertijd een hechte eenheid te vormen van politici en grote ondernemers. Bernard was de eerste voorzitter van de groep en bleef er zijn gedurende zijn leven aan verbonden. Zijn dochter, de huidige prinses Beatrix, was als vaste gast van 1976 tot 2016 aanwezig op de conferentie. In 2016 nam koning Willem-Alexander het stokje van haar over. In 2020 werd de conferentie afgelast vanwege het coronavirus, maar in februari 2021 kon deze wel weer doorgaan. 


Europese beïnvloeding


Op dit moment, in 2015, is het moeilijk om vast te stellen wat de precieze invloed is geweest van de jaarlijkse samenkomsten. Speculaties gaan ver, maar mogelijk was het de discrete atmosfeer die ten grondslag lag aan het proces van Europese eenwording. De noodzaak om als Europese gemeenschap een vuist te kunnen vormen tegen enerzijds de Amerikaanse wereldleider en anderzijds de supermacht uit het oosten, was immers niet mogelijk zonder aanzienlijke steun van de ondernemende elite van Europa.


Angst voor het complot


Hebben de Bildenbergers iets te verbergen? Er bestaan vele complottheorieën met betrekking tot de groep. De toelating van invloedrijke maar controversiële figuren als Henry Kissinger en de corrupte CIA- baas David Petraeus doet mensen vrezen voor een crimineel doel van de samenkomsten. De positie van prins Bernard, als voormalig lid van de NSDAP en corrupt lid van het koningshuis maakt dit er zeker niet beter op. Wat als Bilderberg veel meer invloed heeft dan we vermoeden? Wat als de vergaderingen het politieke Europa overgeven aan ‘cooperations’ en de politiek een verlengstuk is geworden van de markt?


Politieke sceptici


De geheimhouding heeft haar gevolgen. Niet-deelnemende politici zijn meer dan eens verontwaardigd als belangrijke ministers het land verlaten, om de volgende drie dagen door te brengen in een buitenlands hotel. Ook premier Mark Rutte, prinses Beatrix en koning Willem-Alexander bleven niet vrij van dergelijke kritiek. In het Britse Lagerhuis zijn vergelijkbare klachten te horen. Eurosceptische partijen staan vooral wantrouwend ten opzichte van de pro-Europese Bilderberg-groep.


Niemand weet genoeg


Hoewel er weinig duidelijkheid is over de inhoud van de Bilderbergconferenties is het duidelijk dat haar oorspronkelijke doelen grotendeels bereikt zijn. Er was sprake van Europees- Amerikaanse toenadering en Europese landen zijn erin geslaagd een hechtere eenheid te vormen die tot op de dag van vandaag voortduurt. Wat nu het doel van de conferentie is, blijft onduidelijk. 


Bronnen


Ook interessant: 

Rubrieken: 

Special: Operatie Market Garden | 80 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Wat merkten Nijmegenaren van Market Garden?

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

Ga mee op ontdekkingstocht naar archeologische vindplaatsen in binnen- en buitenland!

Leidens Ontzet 450 jaar geleden

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 15 augustus 23:59 u. een abonnement.