Boek over geschiedenis Domtoren verschenen

Op 8 maart is het boek De Utrechtse Domtoren, Trots van de stad uitgereikt aan alle burgemeesters van Utrecht die nog in leven zijn. Historicus en coördinator publieksbereik van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, René de Kam, heeft negen jaar gewerkt aan het boek over het meest beroemde gebouw van de stad

De Utrechtse Domtoren, Trots van de stad De Utrechtse Domtoren, Trots van de stad

Onderzoek naar historie boegbeeld van Utrecht

De afgelopen jaren heeft de schrijver samen met Frans Kipp en Daan Claessen uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Zij hebben vervolgens een reconstructie gemaakt van de bouw van de Domkerk en de Domtoren. In het boek wordt zowel de ontstaansgeschiedenis als de bouw van de Dom beschreven.

Strijd tussen Utrechtse kapittels 

De Dom werd gebouwd als gevolg van een strijd tussen de verschillende kapittels in Utrecht. Het Domkapittel wilde haar macht en rijkdom etaleren door de hoogste toren van Nederland te bouwen. In 1321 werd gestart met het grote project dat werd betaald uit aflaten. Ruim zestig jaar later, in 1382, werd de bouw voltooid.

Dompers

Door de Reformatie van Maarten Luther slonken de inkomsten uit aflaten. Het Domkapittel bleef bestaan, maar de gebruikers werden Nederduits Gereformeerd. In 1580 werd de toren het slachtoffer van vernielingen in navolging op de beeldenstorm van 1566. In deze periode veranderde Utrecht van een bisschopsstad in een reformatorisch bolwerk.

Tijdens de Franse overheersing in 1672 diende de Dom tijdelijk weer voor katholieke diensten. Er was erg weinig geld beschikbaar voor restauraties en onderhoud. In 1811 werd het Domkapittel opgeheven waarmee de Dom eigendom werd van de Nederlandse staat. Er is toen overwogen de Dom af te breken vanwege de slechte staat van het gebouw.

Schatkamer Domplein

Op dit moment vinden er op het Domplein archeologische opgravingen plaats. Tot 29 maart kunnen bezoekers een kijkje nemen op deze bouwplaats. Op 2 juni 2014 opent publiekscentrum ‘Dom Under’ haar deuren. Het centrum krijgt een omvang van 350 vierkante meter en een diepte van bijna 5 meter. Het Domplein bevat resten van 2.000 jaar Nederlandse geschiedenis.

<h3>Bronnen</h3>
<p>De stad Utrecht <a title="Domtoren als symbool voor macht en rijkdom" href="http://www.destadutrecht.nl/cultuur/nieuws/6904/de-domtoren-als-symbool-... target="_blank">'Domtoren als symbool van macht en rijkdom'</a></p>
<p>Domkerk <a title="Domkerk geschiedenis" href="http://www.domkerk.nl/bezoek/geschiedenis.html" target="_blank">'Geschiedenis'</a></p>
<p>Bouwplaats- en archeologierondleiding, iedere woensdag en zaterdag, 13.30 uur.<br />Tickets &amp; info: € 5,-, VVV Utrecht, Domplein 9, 030 236 00 10</p>
<p>Afbeelding Domtoren: Nationaal Archief</p>

Rubrieken: 

Partners: 

Landen: 

Tijdperken: 

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief. 

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.